Vesthimmelands Kommune er valgt som tovholder for Børn, unge og talent. 

Der er ansat en projektleder og nedsat en projektgruppe, der har til opgave at konkretisere og implementere indsatsområdet.

Til projektgruppen er knyttet en politisk sparringsgruppe, der består af 3 medlemmer fra KulturKANtens  politiske styregruppe. Den politiske sparringsgruppe skal bistå projektgruppen, når der opstår tvivlsspørgsmål eller uklarhed om projektets overordnede mål og retning, for at sikre, at der hurtigt kan træffes en beslutning. 

Kirsten Svensmark Møller
Vesthimmerland
Projektleder
kmo@vesthimmerland.dk
9966 7013
3036 1082

Lotte Wagner  
Projektkoordinator “Børnenes vej til Kulturmødet” og med i “Unge-arbejdsgruppen”
lowa@vesthimmerland.dk
20873559

Bruno Borella
Vesthimmerland
Tovholder
Kultur- og Fritidschef
brbo@vesthimmerland.dk
2059 1359

 

I projektgruppe sidder:

Leif Lund Jakobsen
Kulturkonsulent, Hjørring
Medlem af projektgruppen
leif.jakobsen@hjoerring.dk
4122 4891

Kirsten Jensen
Børnekulturkonsulent, Frederikshavn
Medlem af projektgruppen
kjen@frederikshavn.dk
9845 9120

Peter Juul
Undervisnings – og udviklingsansvarlig, Kunsten, Aalborg
Medlem af projektgruppen
pjj@kunsten.dk

Lina Franke
Kunstner og kunstformidler, Hjørring
Medlem af projektgruppen
mail@linafh.dk

Jens Lykke
Kulturkonsulent, Mariagerfjord
Medlem af projektgruppen
jelyk@mariagerfjord.dk
9711 3505
2923 1818

Thomas Albæk
Musikskoleleder, Frederikshavn
Formand for KiN (Kulturskoler i Nordjylland)
Medlem af projektgruppen 
thaj@frederikshavn.dk

Betina Tønder
Kulturkonsulent, Aalborg
Medlem af projektgruppen
kjen@frederikshavn.dk
9931 4151

Finn Rindom Madsen
Kulturkonsulent, Region Nordjylland
Medlem af projektgruppen
frm@rn.dk
2283 0370

Gitta Malling
Scenekunstnerisk leder på Limfjordsteatret, Mors
Medlem af projektgruppen
gitta@limfjordsteatret.dk


Medlem af projektgruppen – Dagsinstitutionsområdet


Medlem af projektgruppen – Unge- og ungdomssuddannelsesområdet


Medlem af projektgruppen – Skoleområdet

 

I den politiske sparringsgruppe sidder:

Anna Kirsten Olesen
Aalborg
Medlem af den politiske sparringsgruppe
ako-byraad@aalborg.dk

Kurt Friis Jørgensen
Vesthimmerland
Medlem af den politiske sparringsgruppe
kfj@vesthimmerland.dk

Preben Holler
Thisted
Medlem af den politiske sparringsgruppe
pho@thisted.dk