23 nye projektansøgninger

23 projekter søger om i alt 7.6 mio i KulturKANten

KulturKANten havde 1. oktober 2013 kl. 12.00 ansøgningsfrist til puljerne Det overraskende møde & alternative arenaer (puljen under KONTRAST) og Talentudvikling

Der er indkommet 23 ansøgninger, der fordeler sig med 14 ansøgninger til puljen Det overraskende møde & alternative arenaer og 9 ansøgninger til Talentudviklingspuljen.

Alt i alt søger projekterne om 7.613.750 kr. til projekter i 2014, 2015 og 2016

Ansøgningerne er nu sendt ud til indstillingsgrupperne, der går i dialog med ansøgerne om at kvalificere det endelige materiale, der vil blive behandlet i KulturKANtens administrativ og politisk styregruppe hen over vinteren.

Arkivfoto

Ansøgere kan forvente svar senest 3. marts 2014.