I KulturKANtens administrative styregruppe sidder (som hovedregel) kulturchefer fra de 11 nordjyske kommuner og fra Region Nordjylland.

Region Nordjylland og Aalborg Kommune har hver to medlemmer af administrativ styregruppe pga. størrelse.

Administrativ styregruppe har ansvaret for udvikling, fremdrift og løbende evaluering af KulturKANten, og det er administrativ styregruppe, der har indstillingsret til politisk styregruppe.

I administrativ styregruppe sidder:

Morten Koppelhus
Formand for Administrativ styregruppe
Aalborg
Kulturchef
morten.koppelhus@aalborg.dk

Rasmus Krogh
Brønderslev
Fritids- og kulturchef
rask@99454545.dk

Torben Gregersen 
Morsø
Direktør for Børn og Kultur
tg@morsoe.dk

Lotte Holt Worup
Rebild Kommune
Centerchef for Center Sundhed, Kultur og Fritid
lhwo@rebild.dk
Tlf.: 99 88 75 55
Mobil: 40 23 44 87

Claus Svenstrup

Claus Svenstrup
Region Nordjylland
Chefkonsulent
c.svenstrup@rn.dk

Joan Kamstrup
Mariagerfjord
Kultur- og Fritidschef
jokam@mariagerfjord.dk

Leif Lund Jakobsen
Hjørring
Leder af Team Kultur og Event
leif.jakobsen@hjoerring.dk
4122 4891

Søren Ørgaard, Jammerbugt

Søren Ørgaard
Jammerbugt
Chef for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsområdet
sod@jammerbugt.dk

Claus René Pedersen
Aalborg
Chefkonsulent
claus.rene.pedersen@aalborg.dk

Anne Marie Holm
Vesthimmerland
Kultur- og Fritidschef
amsh@vesthimmerland.dk

Leif Ladefoged
Læsø
Kulturmedarbejder
ll@laesoe.dk

Martin Kondrup Knudsen
Thisted
Chef for Dagtilbud, Kultur og PPR
makk@thisted.dk

Uffe Borg Frederikshavn

Uffe Borg
Frederikshavn
Afdelingsleder, Kulturområdet
ufbo@frederikshavn.dk

Anette Ravnholt
Frederikshavn
Centerchef for Bibliotek & Borgerservice
anrv@frederikshavn.dk