Atmosphaera

Morten Poulsen og Christine Hvidt Grønborg er de unge kunstnere bag projektet Atmosphaera, som ved hjælp af lys og lyd vil give nye sanselige oplevelser af kirkerummet

KAN-puljen støtter Atmosphaera

Morten Poulsen (f. 1990) er en særdeles aktiv trommeslager, komponist og lydkunstner, som flere gange har opnået støtte fra KulturKANtens vækstlagspulje Ud-over-KANten-puljen. I dette projekt samarbejder Morten Poulsen med en unge lyskunstner Christine Hvidt Grønborg om en kunstnerisk bearbejdelse af kirkerummet og dets atmosfære.

Projektet  ATMOSPHAERA  er en ambitiøs audiovisuel totaloplevelse, der forstørrer og forstærker kirkerummets elementer, med henblik på at skabe et rum til refleksion og fordybelse. Ved brug af lyd og lys vil Morten Poulsen og Christine Hvidt Grønborg beskue dette traditionelle rum fra et postmodernistisk perspektiv.

Kirkerummets arkitektur og historie bidrager til en sansefuld oplevelse af storhed og ydmyghed, der taler til noget grundlæggende i os. Denne kropslige følelse skabt af et rum og dets energi er svær at finde dyrket i samme grad andetsteds, og selv for en ikke-kristen påvirker dette rum på en særlig måde og er kilde til fascination på et helt fundamentalt plan.
Kirkens rum er samtidig for os et mentalt rum, der giver plads og ro til både fælles samhørighed og eksistentiel søgning.

Det er disse elementer som de to kunstnere retter fokus på ved skabelsen af en unik tværkunstnerisk totaloplevelse. Kombinationen af et ærefrygtindgydende fysisk rum og et mentalt rum til fordybelse er særegen for vores samtid, og dette ønsker Morten Poulsen og Christine Hvidt Grønborg at hylde og samtidig pege på som et vigtigt aspekt at holde fast i, i en tempofyldte hverdag. 

Ved brug af røg i kirkerummet skabes et rum, der omslutter de besøgende, skærper sanserne og skaber et personligt rum. Samtidig flyttes det traditionelle fokus på alteret ud i selve rummet og skaber derved en omnipresent atmosfære, med helheden som genstand for opmærksomhed. Dette skaber en helt bestemt stemning, hvor yderpunkterne består af det helt nære og indadrettede personlige rum, og det voluminøse, fysiske rum. Det audiovisuelle værk åbner op for både det indre refleksive tankerum og den stoflige fornemmelse af sammenhæng og helhed.

Det visuelle udtryk udgøres af en dynamisk vekslen mellem dvælende abstraktioner og opfarende passager i det røgfyldte rum, hvor lysets former derved opnår en rummelig karakter. Dette akkompagneres af meditative lydlige klangflader, der langsomt og pulserende giver plads til en indtræden i rummet. Opbrudt af dynamiske energiudladninger ledes opmærksomheden videre i det nye, i vekslen mellem det indre og ydre rum.

Læs mere om Morten Poulsen på hans hjemmeside
Følg Morten Poulsen på Facebook

Kontaktperson og projektholder: Morten Poulsen, mp@morten-poulsen.dk, 5364 9019
Samarbejdspartnere: Christine Hvidt Grønborg, lyskunstner,  www.christinehvidt.dk
Målgruppe: Projektets vision er at skabe et refleksivt rum, der henvender sig til en bred målgruppe bestående af både unge, voksne og ældre. Udover kirkernes vanlige besøgende, rækker projektet ud til individer på tværs af alder, religion, etnisk baggrund og samfundslag for at skabe en oplevelse, der har refleksionen som det bindende samlingspunkt.
Regional udbredelse: 6 performances i 5 kommuner: Aalborg, Morsø, Mariagerfjord, Thisted, Frederikshavn (2) og Hjørring.
Varighed: 2017-2018
Genre: Kunst og teknologi

Projektet understøtter indsatsområderne: Nye møder og fællesskaber og Mangfoldig kultur der rykker

Projektet er støttet af KulturKANten med 60.000 kr.