Bliv arrangør ved Kulturmødet i 2018

Kulturmødet søger interesserede samarbejdspartnere til inspirerende arrangementer ved årets Kulturmøde.

Du kan blive en del af Kulturmødet på tre måder:

  • Samtale, som dækker over alt fra store paneldebatter til mere dybdegående samtaler og én-til-én-møder. Deadline for interessetilkendegivelse den 5. marts 2018.
  • Oplevelse, som dækker over events, herunder kunstværker, teaterstykker, kunst- og kulturformidling, workshops, musik, pop-up events m.m. Deadline den 30. april 2018.
  • Standplads, som henvender sig til foreninger og organisationer, der er interesserede i at få en stand på Kulturmødet. Deadline den 15. juni 2018.

Du behøver ikke på nuværende tidspunkt at kunne stille med et helt færdigudviklet koncept for samtalerne – det er dog vigtigt, at få sendt ansøgningsskemaet med de korrekte kontaktoplysninger samt en idé om, hvad du påtænker at bidrage med til årets Kulturmøde afsted allerede nu.

OBS: Deadline for interessetilkendegivelse for samtalearrangører er d. 5. marts 2018.

Du finder ansøgningsskemaet på Kulturmødets hjemmeside her.

 

Kulturmødet er gået ind i sit 6. år, der kulminerer på Mors 23. – 25. august 2018. I tiden frem til august afholdes en række Optakt-møder rundt om i Danmark og i udlandet. 

Kulturmødet er hele Danmarks møde. Derfor er et vigtigt element de mange inputs, idéer og forslag, der kommer fra kulturlivet –  fra institutioner, organisationer og enkeltpersoner. Kulturmødet indbyder til samarbejde med alle, der lever af og med kunst og kultur i Danmark.   

Årets tema 2018

Hvert år præsenteres et hovedtema, der formuleres i samarbejde med Kulturmødets samarbejdspartnere og advisory board. Kulturmødet spurgte i 2016 ”Hvor er Danmark?”, hvor vi forsøgte at placere Danmark i verden. I 2017 var overskriften ”At lukke op”. Temaet opfordrede her til at lukke op for verden i en tid, hvor mure, hegn og grænser var højt på dagsordenen.

Årets tema 2018 er ”At bygge bro”. Temaet sætter fokus på, hvordan kunsten og kulturen kan skabe forandring ved at bygge bro mellem mennesker, kulturer, institutioner, brancher, byer og værdier. Det handler om, hvordan kunsten og kulturen skaber forstyrrelser og anviser nye veje, men også hvordan kunsten og kulturen skaber sammenhænge, fællesskaber og identitet. Læs mere om årets tema på Kulturmødets hjemmeside her.

Spørgsmål vedr. samtaler og årets tema rettes til Claus Svenstrup, c.svenstrup@rn.dk. Har du øvrige spørgsmål eller brug for praktisk information kan du kontakte Laila Søndergaard, laila.soendergaard@rn.dk.