Inden du ansøger...!

Vær opmærksom på, at du som kunstner kan vælge at være en del af begge ordninger, men evt. også kun optræde på BMMKs eller UMMKs hjemmeside.


Udfylder du både "Hvad kan jeg tilbyde børn" og "Hvad kan jeg tilbyde unge", kommer din profil til at være på begge ordninger. Udfylder du kun den ene af disse, fremkommer din profil kun på dennes hjemmeside.

 

I "Hvem er jeg" fortæller du om dine kunstfaglige kvalifikationer, uddannelse og erfaring. For eksempel: Hvilke tanker og erfaringer har du om det at møde børn i en kunstnerisk, æstetisk formidlingsproces?

 

I "Hvad kan jeg tilbyde børn" fortæller du om, hvorfor det kunne være spændende at lave et projekt sammen med dig. Det er primært daginstitutioner, folkeskoler, friskoler, kirker, museer, kulturskoler og andre institutioner, der arbejder med børn, som kigger efter en kunstner her.

 

I "Hvad kan jeg tilbyde unge" fortæller du, hvad du kan tilbyde i forhold til unge i folkeskolens ældste klasser, efterskoler, ungdomsuddannelser, ungdomsskoler og kulturinstitutioner, som arbejder med unge.

Kort om BMMK og UMMK

BMMK og UMMK er ordninger, hvor du med din kunstneriske faglighed har mulighed for at møde børn og unge i en samskabende proces. Bliver du optaget hos os, kan institutioner, skoler, biblioteker, foreninger etc. hyre dig til et projekt.


Her er ikke tale om en hyldevare i form af færdigsyede kurser, men om en mulighed for, at din kunstfaglighed spiller sammen med børnene, de unge, lærerne, pædagogerne i en samskabende proces. Derfor prioriterer vi at der indgår 2.500,- i honoraret til forventningsafstemning og "for-møde".

 

Læs mere her