Vesthimmerlands Kommune er valgt som tovholder for Børn, unge og talent.

Der er ansat en projektleder og nedsat en projektgruppe, der har til opgave at konkretisere og implementere indsatsområdet.

Til projektgruppen er knyttet en politisk sparringsgruppe, der består af 3 medlemmer fra KulturKANtens  politiske styregruppe. Den politiske sparringsgruppe skal bistå projektgruppen, når der opstår tvivlsspørgsmål eller uklarhed om projektets overordnede mål og retning, for at sikre, at der hurtigt kan træffes en beslutning.

Anne Marie Holm
Vesthimmerland
Tovholder
Kultur- og Fritidschef
amsh@vesthimmerland.dk
9966 8827

Kirsten Svensmark Møller
Vesthimmerland
Projektleder
kmo@vesthimmerland.dk
9966 7013 / 3036 1082

I projektgruppen sidder:

Leif Lund Jakobsen
Kulturkonsulent, Hjørring
Medlem af projektgruppen
leif.jakobsen@hjoerring.dk
4122 4891

Kirsten Jensen
Børnekulturkonsulent, Frederikshavn
Medlem af projektgruppen
kjen@frederikshavn.dk
9845 9120

Peter Juul
Undervisnings – og udviklingsansvarlig, Kunsten, Aalborg
Medlem af projektgruppen
pjj@kunsten.dk

Lina Franke
Kunstner og kunstformidler, Hjørring
Medlem af projektgruppen
mail@linafh.dk

Jens Lykke
Kulturkonsulent, Mariagerfjord
Medlem af projektgruppen
jelyk@mariagerfjord.dk
9711 3505
2923 1818

Thomas Albæk
Musikskoleleder, Frederikshavn
Formand for KiN (Kulturskoler i Nordjylland)
Medlem af projektgruppen
thaj@frederikshavn.dk

Maria Frej Sjøblom
Leder af Service og aktiviteter, Aalborg Bibliotekerne
Medlem af projektgruppen
maria.sjoeblom@aalborg.dk
9931 4467

Betina Tønder
Kulturkonsulent, Aalborg
Medlem af projektgruppen
betina.toender@aalborg.dk
9931 4151

Anne Rom Hansen
Pædagogisk medarbejder ved Aalborg Symfoniorkester
arh@aalborgsymfoni.dk

Dorthe Bøgh
Kulturvejleder, lærer på Arden Skole
DB@ardenskole.dk

Kjartan Due Annesen Vesthimmerland Projektkoordinator UMMK

Kjartan Due Annesen
Projektkoordinator UMMK
kann@vesthimmerland.dk

I den politiske sparringsgruppe sidder:

Preben Dahlgaard (A)
Medlem af den politiske sparringsgruppe
Næstformand, Erhverv-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, Thisted kommune
pbd@thisted.dk

Jane Grøn (V)
Medlem af den politiske sparringsgruppe
Formand, Kultur og Fritid, Mariagerfjord kommune
jagro@mariagerfjord.dk

Asger Andersen (A)
Medlem af den politiske sparringsgruppe
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Vesthimmerland kommune
asga@vesthimmerland.dk