Det er kunstinstitutionens form og positionering, der diskuteres og er til genforhandling, da Den Hemmelige Kunsthal arrangerede hemmelige udstillinger på hemmelige steder i det offentlige rum. Den Hemmelige Kunsthal har forladt ”the white cube” og insisterer på, at kunsten skal være der hvor mennesker er.

Parallelt med de fysiske aktiviteter spiller den virtuelle verden en stor rolle i Den Hemmelige Kunsthals aktiviteter. Medens de fysiske udstillinger er af flygtig og ofte mimetisk karakter, er dokumentationen varig. Facebook er nøglen for den del. Her lægges foto, plakater, mm. ud og først her træder værket i egentlig karakter. Som en konsekvens heraf har Den Hemmelige Kunsthal ikke nogen officiel webside, idet det vil sløre det labyrintiske og det underfundigt overraskende.

I 2013 var det tematiske omdrejningspunkt for aktiviterne ”Nye destinationer”. Det understreger vigtigheden af åbenhed over for det fremmede og signalerer samtidig, at Den Hemmelige Kunsthal søgte nye græsgange samtidig med at  den fortsat holdt fokus på de steder, hvor kunsten er mest fraværende.

Klik på billedet og se fotos fra Den Hemmelige Kunsthal.
Klik på billedet og se fotos fra Den Hemmelige Kunsthal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(U2013-05-26)