Den innovative kunstner – på Kulturmødet

Hvad betyder kunstnere for en virksomheds innovation – og for regionens udvikling?

  • Kom til Kulturmødet Mors og mød virksomheder og kunstnere fra KulturKANtens pulje Artbizz Nord!
  • Hør om faktiske effekter af deres partnerskaber, for begge parter – og for regionen.
  • Deltag i debatten om, hvordan vi får flere resultatgivende partnerskaber inden for erhverv, sundhed, teknologi, uddannelse og byudvikling. Og samtidig vækst for kunstnerne.
  • Få ideer med hjem til din region eller kommune!

Det sker på Kulturmødet: Lørdag den 27. august, kl. 9-10.15 i Brøndumsalen

ArtBIzzNord_web
Jens Kruhöfer og Kenneth Agerholm er i forbindelse med opstarten på projektet ‘Nebula – musik & lyd til oplevelsesby’ ude at se på de fysiske rammer for den planlagte oplevelsesby. I projektet skal der arbejdes med at bruge musik på en ny måde som vejviser og som interaktion med de besøgende. Foto: Gerda Hempel


Vil du vide mere? 
Artbizz Nord-puljen præsenterer nogle af ti nye partnerskaber mellem kunstnere og virksomheder.
Puljen blev afsluttet juli 2016. 
– Se de første videoer og cases fra 15. august 2016 på www.artbizz.dk og www.kulturkanten.dk