Det er officielt – Nordjylland har en ny kulturaftale

Vi er i KulturKANten begejstrede for nu endeligt at kunne præsentere kulturaftalen for Nordjylland 2021-2024. Vi har arbejdet hårdt for at få en ny aftale på plads, og vi er mere end tilfredse med resultatet. 

Mads Duedahl, som er formand for KulturKANten og Kulturrådmand i Aalborg Kommune, siger om den ny aftale:

”Jeg ser KulturKANten som en vigtig faktor for udviklingen af kulturområdet i Nordjylland. De muligheder, vi har i kommunerne for igangsætning af udviklingsprojekter styrkes betydeligt ved, at vi går sammen omkring en kulturaftale. I Nordjylland er det samtlige kommuner samt regionen, som deltager i samarbejdet, hvilket skaber store muligheder for gensidig inspiration. Kommunernes deltagelse i arbejdet med KulturKANten er samtidig en stor inspirationskilde for det daglige udviklingsarbejde i kommunerne.”

Som noget ganske særligt for Nordjylland er alle 11 nordjyske kommuner, som udgør Region Nordjylland, med i samme aftale – KulturKANten. Og som noget helt unikt er Regionen derfor også med som ligeværdig partner. Kulturaftalens næstformand, Jørgen Hansen fra Udvalget for regional udvikling i Region Nordjylland har også en holdning til kulturaftalens betydning for hele regionens kulturliv: 

”Kultur skaber sammenhængskraft og identitet på tværs af vores region. Kulturen kan også være inspiration og katalysator for andre områder – herunder borgernes fysiske og psykiske velbefindende. I denne kulturaftale har vi bl.a. fokus på kulturens muligheder for at styrke sundhed  og livskvalitet for regionens borgere: i kulturaftalen skal der være plads til eksperimenter, og kunstnerne skal have mulighed for at bringe deres faglighed på banen.”

Det er ingen hemmelighed, at 2020 har været et hårdt år for kulturen. Derfor er vi ekstra spændte på at vise jer, hvilke spændende nye samarbejder, projekter og aktiviteter på tværs af fagligheder, interesser og kommunegrænser som kulturaftalen for 2021-2024 baner vejen for. 

I kulturaftalen 2021-24 vil vi arbejde med tre indsatsområder:

  • Lære at være
  • Sund med kultur
  • Nordjyske fortællinger

Vi glæder os til at vise jer, hvad der skal ske de næste fire år. Så følg endelig godt med på vores sociale medier, her på vores hjemmeside eller i dit lokalområde, hvis du bor i en af vores elleve kommuner. 

Kulturaftalen 2021-2024 er underskrevet af Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Læsø Kommune, Mariagerfjord Kommune, Morsø Kommune, Rebild Kommune, Thisted Kommune, Vesthimmerland Kommune, Aalborg Kommune og Region Nordjylland. 

BAGGRUND

Kulturaftaler er frivillige, fireårige aftaler, som kulturministeren kan indgå med en kommune eller en gruppe af samarbejdende kommuner. Kommunerne i en aftale udgør en kulturregion. I den kommende fireårige periode har 73 kommuner ønsket at indgå en aftale med kulturministeren. Det er 75 procent af alle kommuner. Fokus i kulturaftalerne er at koordinere en fælles indsats for udvikling af kunst- og kulturlivet, og i de kommende fire år vil initiativerne hovedsageligt være rettet mod børn og unge.

Statens bidrag til udviklingsinitiativerne er 20,1 mio. kr. årligt i 2021-24 fra ’Puljen til kultur i hele landet’, som kommer fra udlodningsmidlerne. Sammen med kulturregionernes samlede egenfinansiering på 27,8 mio. kr. i 2021 udgør de den økonomiske ramme for kulturaftalerne.

Aftalerne er underskrevet af kulturministeren, og når de er endeligt behandlet i de enkelte kommuner, bliver de offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Alle kulturaftalerne kan læses på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

KulturKANten 2021-24 kan læses her