Det støtter KulturKANten i første ansøgningsrunde 2013

KulturKANtens politiske styregruppe besluttede på møde den 10. september 2013 at støtte følgende 9 projekter:

Talentudviklingspuljen

Talentcenter for Det Kongelige Teaters Balletskole

Ung Nordjysk Scenekunst
Ung Nordjysk Scenekunst er et nyt samarbejde inden for udviklingen af unge teatertalenter i Nordjylland. Bag projektet står Limfjordsteatret, Vendsyssel Teater/Hjørring Kulturskole, Mariagerfjord Kulturskole og Aasen Teater.
Talentarbejdet vil både være et forløb, hvor der skeles til de grundliggende færdigheder og talentudvikling i et moderne samfund i hastig forandring, hvor f.eks. teaterscenen og musikvideoen er to forskellige udtryk. Samtidig vil vi lade os inspirere af KulturKANtens indsatsområder og mål, som de fremgår bl.a. af KONTRAST: “..f.eks. Kultur/natur, lys/mørke, tavshed/tale..” og ikke mindst “Det overraskende møde & alternative arenaer” som vi vil lade indgå i arbejdet. Det kan bl.a. ske ved at de enkelte samlinger munder ud i et møde med publikum, hvor man mindst venter det. Læs mere om projektet her

FilmMaskinen
I FilmMaskinen vil talenterne lære at lave endnu bedre film – både indholdsmæssigt og teknisk. FilmMaskinen er også det sted, der er med til at inspirere unge til uddannelse, branchekendskab og fremtidigt arbejde indenfor film og medier. Og FilmMaskinen er et sted, hvor eleverne opnår kompetencer, der styrker deres samarbejdsevner, udvikler dem som individer og træner dem i ledelse af projekter.Det sker gennem workshops, masterclasses og konkret filmproduktion.
Visionen er, at FilmMaskinens undervisning udbydes på linje med den traditionelle musik-, teater- eller billedkunstundervisning på talentniveau/GK. Læs mere om projektet her

Talentcenter for Det Kongelige Teaters Balletskole
Talentcenter for Det Kongelige Teaters Balletskole er et samarbejde mellem Det Kongelige Teaters Ballet Skole, Aalborg Kulturskole og Hjørring Musiske Skole.
I februar 2008 oprettede Hjørring Musiske Skole en klassisk balletafdeling for børn. Balletskolen kom til at hedde Ballet Nord og skulle tiltrække børn fra hele regionen. Balletskolen var fra starten en stor succes og ved opstart var der 70 elever, som meldte sig til skolen. Efter sommerferien i 2008 blev vi udnævnt som talentcenter for Den Kongelige Ballets elevskole. Det betød at vi blev blåstemplet af Det Kongelige Teater til at kunne uddanne elever i alderen 9 – 12 år. Talenterne kunne i princippet ende som solodanser på Det Kongelige, hvis talentet og indsatsen var stor nok. Læs mere om projektet her

Nordic Band Camp
Nordic Band Camp udspringer af det tidligere kulturaftalestøttede projekt Keep On Rockin´. Bag projektet står Søren Burholt Kristensen, Empty Tape, SØRF i Kristiansand, Kompetence Center for Rytmisk Musik, Norge Kultur&Ungdom Vestra Götaland, Göteborg, Sverige ,Tallinn Music Week, Estland mfl.
I 2014 og i 2016 vil Keep On Rockin udvide med nordisk sommercamp Nordic Band Camp efter samme model som de tidligere afholdte nordjyske efterårscamps. Unge musikere som over 5 dage modtager coaching, rådgivning og danner netværk og opnår know-how på tværs af landegrænser. Desuden vil der i 2015 blive afholdt nordisk bandtour. Læs mere om projektet her

JazzNord – Talentudvikling – workshops og mentorforløb
Ensemblets mission er at støtte og fremelske unge nordjyske musiktalenter gennem et mentor- og inspirationsbaseret virke. Ensemblets kunstneriske profil tegnes af et originalt repertoire som komponeres af gruppens medlemmer og af det pædagogiske virke, som fokuserer på komposition og improvisation. JazzNord Ensemblet består af 4-5 nordjyske musikere samt 1-2 moderatorer fra den nationale og internationale scene. Med afsæt i to årlige “JazzNord-uger” inddrager ensemblet talenter fra Nordjylland i det kreative arbejde med at komponere og indstudere nye kompositioner. JazzNord musikerne følger talenterne i et længere mentor forløb, hvor eleverne introduceres til nye kompositions- og improvisationsformer.Læs mere om projektet her

 

Puljen Det overraskende møde & alternative arenaer

 

Kunstnermøde i Vendsyssel
Kunstnermødet samler 12 billedkunstnere, 6 bosat i Vendsyssel og 6 fra sammenslutningen Corner, som i løbet af september 2013 skal bo og arbejde i Vendsyssel. De skal på egen hånd og sammen opsøge, opleve og lade sig inspirere af lokaliteter i Vendsyssel, som ellers ikke har nydt kunstnerisk bevågenhed. Undervejs vil publikum kunne møde kunstnerne on location og dermed blive førstehåndsvidner til den kunstneriske proces. Læs mere om projektet her

Handel og vandel i historien
Handel og vandel i historien – in situ” er et udstillingsprojekt, som bringer den traditionelle museumsudstilling ud af sine vante rammer og søger et utraditionelt, uventet og overraskende møde med gæsten.
Udstillingen skabes i en til lejligheden lejet butik i Nykøbing Mors’ gågade. At møde en fortælling midt i fortællingens eget originale rum forstærker oplevelsen, og det giver gæsten en stærkere følelse af nærvær med kulturhistorien og ikke mindst en stærkere fornemmelse af kulturhistoriens relevans i nutiden. Læs mere om projektet her

MNKKs Land Art Rebild – fase 1
MMKKs Land Art Rebild – fase 1 er et samarbejde mellem Midaldrende Nordjyske Kvindelige Kunstneres internationale netværk for kunst (MNKK), Rebild Kommunes Kulturråd, Danske og internationale kunstnere.
Ca. 20 internationale kunstnere har takket ja til at komme med forslag til land art værker i Rebild. Vi forventer som slutprodukt at realisere ca. 5 værker i Rebild Kommune. Læs mere om projektet her

Northern Winterbeat
Northern Winter Beat er en international rytmisk musikbegivenhed af høj kunstnerisk kvalitet. En festival med sin egen unikke profil og identitet. Festivalens koncerter og øvrige aktiviteter (workshops, foredrag og kunstudstillinger) finder både sted på spillesteder, og på alternative lokaliteter, der ikke normalt fungerer som scener/udstillingsrum, men som i forbindelse med festivalen bliver brugt som sådanne. Publikum indbydes til at møde (og kunstnerne skabe) musik og kunst på steder de ikke normalt frekventerer i denne sammenhæng, og ligger op til at publikum kan pendle mellem steder og oplevelser. Læs mere om projektet her

Northern Winter Beat