Dialog og hotdogs!

Unges møde med Kunsten

“Unges møde med Kunsten” inviterer på dialog og hotdogs ved to møder i hhv. Aalborg og Frederikshavn. Alle er velkomne – undervisere, pædagoger, institutioner … og især de unge selv.

BMMK med indsatsområdet “Børn, unge og talent” inviterer til en dialog for at undersøge, hvordan man skaber et fedt kulturtilbud til unge. Formålet med dialogmødet er at få inspiration til:

  • Hvordan vi skaber rammer for gode, kvalificerede, bevægende og forandrende kunst og kulturprojekter med unge?
  • Hvordan vi tager udgangspunkt i unges egne præmisser?
  • Hvordan vi når de mange i stedet for kun de få?

Det første møde er mandag d. 20. november 17-19 på Frederikshavn Bibliotek. Det andet møde finder sted torsdag d. 23. november 17-19 på Studenterhuset i Aalborg.
Møderne bliver en levende dialog styret af Lotte Wagner, og der serveres et kunstnerisk indslag samt en hotdog og en øl/vand midtvejs.

Ved møderne beder vi konkret om indspark til de følgende spørgsmål:

  • Hvis unge skal møde mere kunst og kultur, hvad skal der så til?
  • Hvad mangler der i landskabet i øjeblikket for at mødet kan finde sted?
  • Hvordan kan professionelle kunstnere understøtte projekter for og med unge?
  • Hvordan sikrer vi, at vi med vores tilbud rammer flere og måske nye grupper?
  • Hvilken form skal tilbuddet have? Pulje? Festival? Et tilgængeligt kunstnerkorps?
  • Hvor meget og hvor lidt rådgivning skal de unge have undervejs? Og hvordan?
  • I hvor høj grad skal tilbuddet være forankret på en institution/kulturhus/skole?

Hvis du kan komme til mødet mandag d. 20. november 17-19 på Frederikshavn Bibliotek:
Send en mail til Kirsten Jensen kjen@frederikshavn.dk senest 15/11

Hvis du kan komme til mødet torsdag d. 23. november 17-19 på Studenterhuset i Aalborg:
Send en mail til Kirsten Svensmark Møller kmo@vesthimmerland.dk senest 15/11