Fællesmøder for samarbejdspartnere Kulturmødet Mors 2018

Der er fuld gang i planlægningen af Kulturmødet Mors 2018, der finder sted den 23. – 25. august 2018. I den forbindelse håber arrangørerne at se nye deltagere både som publikum og arrangører af begivenheder. Kulturmødets ambition for planlægningen er at optimere procedurer og aftaler endnu mere. Herunder samarbejdet med kulturaktører, kunstnere, organisationer, det offentlige og private samt videns – og uddannelsesinstitutioner –  som en stadig vigtigere faktor for Kulturmødets succes.

Derfor inviteres alle interesserede til dialog om jeres deltagelse som samarbejdspartner til Kulturmødet 2018.

Der afholdes to dialog-møder i hhv.:

De to møder er ”ens”. Komplet dagsorden med nærmere oplysninger om indhold, mødesteder og deltagere følger. Faste punkter på agendaen vil være et ønske om, at høre om erfaringer fra 2017, og få ideer til, hvad der kan gøre bedre fremadrettet. På den anden side orienterer Kulturmødet om, hvilke forventninger og ønsker, de har til samarbejdspartnere. Vigtigt er det også at tale om temaer for samtale og oplevelse i 2018, og mulighederne for at få optakts-møder i perioden 1.12.17 – 15.6.17.

Kulturmødet udvider skaren af samarbejdspartnere, så der vil forventeligt også blive mulighed for at møde nye partnere til det, der er blevet kaldt “den nødvendige diskussion” om dansk kunst og kultur.