Flere puljer er nu åbne for ansøgninger

Nordjyske Fortællinger og Sund med Kultur - signaturprojekter, er nu klar til at modtage ansøgninger

Sund med Kultur – Signaturprojekter

Sund med Kultur handler kort og godt om at forbedre de nordjyske borgeres sundhed og trivsel i gennem kunst og kultur. Det er formålet med puljen at støtte større flerårige projekter, og der er et fokus på projekter der kommer børn og unge samt svage og udsatte grupper til gavn.Formålet er også at bidrage til opdyrkning af nye markeder for udøvende kunstnere og institutioner. Derfor ses det gerne, at effekten for kunsten og kulturen også er et centralt element i projekterne. Det kan være inden for publikumsudvikling, kompetenceudvikling, netværksdannelse eller lignende.

Se puljens formålsbeskrivelse og find vejledningen her.

Vigtige datoer:
3. oktober er der deadline for ansøgning om deltagelse af “pitch sessions”.
11. og 12. oktober afholdes pitch sessions.
1. november er der endelig ansøgningsfrist.

Nordjyske Fortællinger

Med indsatsområdet Nordjyske fortællinger vil vi sætte fokus på det stedsspecifikke og det, der samler os som mennesker. Vi vil fremme kultur, der rykker os sammen i et regionalt fællesskab samtidig med at kulturen skal udfordre vores måde at møde hinanden og verden på og krydse grænser mellem kunstarter, kommuner, regioner, mennesker og kulturer. Centralt for puljen er, at den skal skabe grobund for nye samarbejder mellem kulturaktører på tværs af den udstrakte nordjyske geografi.

Se puljens formålsbeskrivelse og find vejledningen her.

Vigtige datoer:
25. oktober er der ansøgningsfrist