Gik du glip af informationsarrangementerne?Informationsmøde i Aars er aflyst
KulturKANtens informationsmøde i Aars den 28. august blev desværre aflyst pga. få tilmeldinger.

Men fortvivl ikke…
For det betyder ikke, at du ikke kan få rådgivning  forud for ansøgningsfristen den 1. oktober til puljen Det overraskende møde & alternative arenaer og Talentudviklingspuljen. Eller at du ikke kan høre mere om Ud-over-KANten-puljen (som har løbende ansøgningsfrist). Du er nemlig meget velkommen til at  kontakte sekretariatet på 9931 4174 eller på anna.larsen@aalborg.dk for at høre nærmere om mulighederne for at søge midler til dit projekt.

Søger du en projektpartner
Hvis du mangler partnere til et projekt, du gerne vil søge midler i KulturKANten til, så send en kort beskrivelse af projektet og hvilke partnere, du søger, så sender sekretariatet din beskrivelse ud til kulturkonsulenterne i de enkelte kommuner og beder dem kontakte relevante lokale partnere.

Du kan også orientere dig nærmere i

KulturKANten 2013-2016

KulturKANten pixi-udgave

Vejledning og ansøgningsskema til Talentudviklingspuljen

Vejledning og ansøgningsskema til puljen Det overraskende møde & alternative arenaer

Budgetskabelon

Film om Ud-over-KANten-puljen og ansøgningsskema til Ud-over-KANten-puljen