Guidet vandring / workshop i det offentlige rum

*Arrangementet er gratis. Antal deltagere er begrænset, tilmeld dig derfor ved henvendelse til f.eks.contact@gmail.com. Medbring tøj og sko, der er egnede til efterårsvejr. Der serveres varme drikke undervejs. Alle retningslinjer for COVID-19 fastlagt af den danske regering følges.   

f.eks. inviterer til Mapping of the Movable, en performativ workshop af kunstneren Maj Horn. Workshoppen udforsker steder for selvorganisering samt hvordan byens fælles arealer anvendes, og herved udforskes også grænserne mellem det offentlige og private.

Workshoppen finder sted i en kontinuerlig bevægelse, som fører deltagerne gennem et udvalg af offentlige rum i centrum af Aalborg, samt kulturelle og sociale mødesteder. Med flere stop undervejs, vil deltagerne gennem opdagelsesprocesser og dialog føres på en sammenhængende rute. På ruten vil deltagerne blive inviteret til at dele egen lokal viden, som senere samles i en kortlægning af byens sociale fællesskaber. Det primære formål med Mapping of the Movable, er at stille spørgsmålstegn ved hvad det betyder at være helt eller delvist selvorganiseret – både generelt og mere specifikt i Aalborg. Derudover er målet at undersøge de sociale forhold, der går bag om forbrugerismen. Den kapitalistiske dagsorden former i vid udstrækning byens rum, og dens “fælleshed” – men kan man gennem samtale, dokumentation og alternative udvekslinger skabe nye fællesskaber? Workshoppen søger at stille spørgsmål, som i en krisetid er endnu mere relevante, da vi nu møder hinanden på nye måder, og den måde vi bruger byens rum er under forandring.

Workshoppen er en del af et længerevarende projekt med samme titel, som med udgangspunkt i Aalborg ønsker at skabe og dokumentere alternativ benyttelse af byen. Projektet består af workshops og kollektive øjeblikke skabt i det offentlige rum, samt inddragelsen af sociale rum og kontekster i lokale kulturhuse. Materialet der indsamles bliver til en guide, der kortlægger byens rum og fællesskaber i billeder og tekst, for at (gen)opfinde et alternativt bybillede. Mapping of the Movable laves i samarbejde mellem Maj Horn, f.eks., og kulturhusene: Huset i Hasserisgade, 1000fryd og Det Grønlandske Hus. Guiden lanceres i samarbejde med OpenKunsten Museum of Modern Art Aalborg i starten af 2021.

Tid og sted: 

Lørdag d. 24. oktober: 

Guidet vandring / workshop i det offentlige rum fra kl. 14 – 17
Start: Karolinelund, Karolinelundsvej, 9000 Aalborg
Slut: Fjordbyen, 9000 Aalborg

Kunstner Maj Horn bor og arbejder til dagligt i København. I sit arbejde er hun særligt optaget af byrum og forskellige former for fællesskaber, og udforsker dette gennem undersøgelser af steders identiteter og metoder for kollektive vidensdeling. Hun bruger traditionelle kunstneriske former; fotografering, video og installationer, kombineret med procesorienteret, relationelle og performative handlinger, herunder workshops, vandringer og dialoger. Hun er uddannet fra Det Fynske Kunstakademi i 2014 og har lavet projekter hos I: project space, Beijing, Kina, 2018/19; Lab 852, Zagreb, Kroatien, 2018; Art Lab Gnesta, Sverige, 2017 og ZK/U – Center for kunst og urbanistik, Berlin, Tyskland, 2017. I 2019 blev hun tildelt et arbejdslegat fra Statens Kunstfond.

f.eks. er støttet af Statens Kunstfond, Den Jyske Kunstfond, Det Obelske Familiefond, Region Nordjylland, Aalborg Kommune kulturpulje, UMMK og Aalborg Kommunes Kunstfond.