Projektet ”Halvor-udstilling” fandt sted på Halvorsminde Efterskole tilbage i 2014, hvor efterskolens elever fra hele regionen blev præsenteret for en række forskellige kunstarter. Til udstillingen inviterede man seks forskellige nordjyske kunstnere, som udstilledes deres værker i en særlig ung kontekst. De inviterede kunstnere var:

Dolgor Havmøller Pedersen, som arbejder i et felt mellem computerkunst, grafisk design, og billedkunst i sine værker. Hun er i kunsten optaget af sammenspillet mellem det mekaniske og det håndgjorte udtryk.
Tommas Jørgensen, som er optaget af forgængelighed og forfald. Han undersøger forgængeligheden og forfald, gennem sammenstillinger af f.eks. dyrekranier og dekorative ornamenter.
Ann Mai Lunde Røge, som arbejder med grafik, foto, video og installation, hvor hun ofte tager udgangspunkt i sin egen krop, som bruges til motiv og kunstnerisk redskab.
Morten Lykke, som er billedhugger, og har bl.a. arbejdet med skulpturer i bronze og kunstglas.
Michael Richardt Petersen, har specialiseret sig i både billedkunst og performance, hvor han beskæftiger sig med fotografier, installationskunst og performance. Michael tager ofte udgangspunkt i sin egen livshistorie.
Thomas Wolsing beskæftiger sig med foto, installation og malerier og har gennem en periode indarbejdet noget så ”mormor-agtigt”, som stramajbroderi i sine værker.
Udstillingen byggede videre på skolens tradition inden for håndværk, håndarbejder, kunst og design, hvor de seks udstillere viste, hvordan de traditionelle fag kan bruges til at danne afsæt for eksperimenterende og nytænkende kunstværker.

(U2014-06-26)