Historiedetektiverne vinder formidlingspris

De 12 nordjyske museer i KulturarvNord har i samarbejde med TV2Nord og P4 Nordjylland skabt projektet “Historiedetektiverne”, som nu har vundet Museumsformidlere i Danmarks Formidlingspris 2018.

Juryen har lagt vægt på det store museale samarbejde samt partnerskab med og anvendelse af medier, som fanger de unge. De unge har arbejdet med genstande og originalt kildemateriale og selv omsat og formidlet det til nutidigt udtryk.

Historiedetektivernes formål var at afsøge nye muligheder for at kombinere professionelt museumsarbejde med moderne medieformidling og derigennem øge den historiske bevidsthed blandt de nordjyske skoleelever.

I løbet af 2018 gennemførtes særligt tilrettelagte undervisningsforløb på alle de deltagende museer, hvor 12 nordjyske 8.- og 9.-klasser er blevet præsenteret for nogle af de mange spændende historier, som findes i det nordjyske.

Efterfølgende dykkede hvert hold ned i én enkelt historie eller genstand, som de fandt særligt interessant, og omsatte deres viden til en professionel, tre minutters kortfilm med hjælp fra TV2 Nords journalister og fotografer, som har undervist i journalistiske genrer og klippeteknik m.m.

Historiefaget blev på den måde kombineret med professionel medieundervisning, og for eleverne har det været en anderledes og helt ny måde at lære på. Læs den oprindelige projektbeskrivelse her.


Fakta om Museumsformidlerprisen:
Museumsformidlerprisen er indstiftet for at bringe de bedste formidlingsprojekter frem i lyset. Mange inspirerende og vellykkede formidlingsprojekter – store som små – rundt om i landet foregår desværre uden særlig offentlig bevågenhed.

Prisen uddeles en gang om året på Organisationen Danske Museers (ODM) formidlingsseminar til det mest vedrørende, relevante og nytænkende formidlingsprojekt i forhold til indhold, arbejdsmetode, målgruppe eller samarbejdspartnere. Prisen er en formidlingsfaglig anerkendelse, der skal motivere og inspirere landets museumsformidlere.

Det kan være et omfattende og langsigtet projekt eller tiltag, eller det kan være mindre i omfang med kort og intensiv varighed.


MiD (Museumsformidlere i Danmark):
MiD er en landsdækkende forening, hvis formål er at styrke, udvikle og synliggøre arbejdet med museumsformidling – herunder udstillinger og undervisning ved danske museer og lignende kulturinstitutioner.

På Tv2 Nords hjemmeside findes eksempler på kortfilm fra projektet:

Hirtshals Skolecenter

Løgstør Skole

Friskolen Skallerup