Thomas Bisp’s kranium sat på stage findes på Vendsyssel Historieske Museum og kunne meget vel blive en af de historier, de unge historiedetektiver kunne kaste sig over

Kontaktpersoner: Jytte Nielsen, Thisted Museum, jytte@thistedmuseum.dk, 9792 0577 / 2521 3437
Marianne Sandberg, TV2 Nord, masa@tv2nord.dk, 4124 6547
Projektholder: Kulturarv Nord (paraplyorganisation for alle 12 statsanerkendte museer i Nordjylland)
Samarbejdspartnere: Kulturarv Nord, TV2 Nord, P4 Nordjylland, Historielab – Nationalt Videncenter for Historie­ og Kulturarvsformidling, Nationalt Netværk for Skoletjenester og Center for Undervisningsmidler i Nordjylland
Målgruppe: Læringsforløbet er målrettet undervisningen i fagene dansk og historie i 8. og 9. klasse.
Regional udbredelse: Projektet dækker alle 11 kommuner i Nordjylland
Varighed: Sommeren 2017 til forår/sommer 2018
Genre: Kulturarv

Projektet understøtter indsatsområderne: Nye møder og fællesskaber, Muligheder for dannelse og talent og Mangfoldig kultur der rykker

Projektet er støttet af KulturKANten med 361.744 kr.

Historiedetektiverne

Ingen kan vække historien til live som en dygtig fortæller. Det opdager man, hvis man er så heldig at få en guidet rundtur på et museum. Museernes personale er rene guldgruber af viden om lokale steder, billeder, personer, genstande – ja, selv en ganske almindelig brun pløjemark kan vise sig at gemme på fantastiske hemmeligheder … hvis bare man ved det. Og det gør de på museerne!

Men hvordan får vi alle disse utrolige historier om historien bragt ud til den brede befolkning? Det er det spørgsmål, der ligger til grund for projektet Historiedetektiverne. Svaret på spørgsmålet er: Man tager 300 nordjyske skoleelever og beder dem om at gå på opdagelse i historien – og bagefter fortælle omverdenen hvad de har fundet af guldkorn. Det skal eleverne gøre i korte videofilm, som de selv researcher, filmer og producerer, alt sammen på baggrund af en historisk detektivopgave. Det hele munder ud i mere end 50 unikke kortfilm – om mennesker, hændelser, bygninger og genstande fra hele Nordjyllands historie, fortalt af unge skoleelever til andre skoleelever, men også til alle andre, der har lyst til at dykke ned i historien.

Historiedetektiverne er et unikt formidlings­- og undervisningsprojekt, der kombinerer professionelt, lokalt museumsarbejde med moderne medieundervisning. Projektets helt overordnede formål er at flytte museumsformidlingen fra museet og ud til eleverne.

Samarbejdet bag projektet kan kun beskrives som værende enestående og temmelig banebrydende. Det er nyt, at alle de statsanerkendte museer i Nordjylland – på tværs af indhold og kommunegrænser går sammen om et formidlingsprojekt. Og det er tilsvarende nyt, at to førende regionale mediehuse så velvilligt bakker op om og bidrager til henholdsvis projektets indhold og omtale. Lægges hertil bidragene fra CFU, Nationalt Netværk af Skoletjenester og Historielab i forhold til både indhold og udbredelse, så står vi med en konstellation af bidragydere, der sammen kan løfte projektet til hidtil usete højder inden for museumsverdenen. Der er på nuværende tidspunkt ikke gennemført tilsvarende samarbejder mellem andre danske museer, medievirksomheder og regional skoletjeneste/CFU. Derfor fremstår det potentielt som et pilotprojekt, der kan danne grundlag og inspiration for andre museers og regioners målrettede arbejde med både kulturarvsformidling, skoletjenester og læringsmålene i ‘den åbne skole’

Med projektet Historiedetektiverne skaber KulturarvNord, i tæt dialog med samarbejdspartnere, en moderne og vedkommende kulturarvsformidling. Museerne er overbeviste om, at dette projekt, kan være med til at gøre historieundervisningen i skolerne endnu mere spændende og autentisk og derved øge interessen for sammenhængen mellem en svunden fortid og elevernes nutid og nærmiljø. Det opnås ved at flytte undervisningen fra skolerne og ud til eksterne læringsrum på museerne, og ved at lade museernes fagpersonale præsentere udvalgte klasser for helt konkrete og meget analoge historiske artefakter, personer og steder. Samtidig inddrages endnu et læringsrum ved, i samarbejde med TV2 Nord, at udnytte tv­stationens viden om moderne medier, videoproduktion og journalistik.

Kulturarv Nord forventer, at kombinationen af den analoge og den digitale formidling vil vække elevernes udelte interesse. Og tror på, at arbejdet med at bringe historierne til live i ’professionelle’ videoprojekter vil bidrage til både øget fordybelse og forståelse for deres respektive emner. Men Kulturarv Nord vil mere end at bringe historien ud til de deltagende klasser. Elevernes videofilm skal ikke bare, ved projektets afslutning, havne på en digital hylde på en hjemmeside, hvor de kan samle cyberstøv. De skal derimod nå ud til så mange elever som muligt. Derfor har KulturarvNord indgået et samarbejde med både Nationalt Netværket for Skoletjenester og Center For Undervisningsmidler i Nordjylland, som tilsammen bidrager med både sparring, pædagogisk kvalificering og distribution af projektets færdige film. Herudover bidrager også Historielab (Nationalt Videncenter for Historie­ og Kulturarvsformidling) med både konsulentbistand, konceptudvikling og udbredelse af projektet. Og sidst, men bestemt ikke mindst, så sikrer samarbejdet med P4 Nordjylland, at både omtalen af projektet og de spændende lokalhistorier når ud til en langt bredere målgruppe, nemlig alle de mange lyttere i hele regionen. Med koblingen af autentiske, lokale historier og spændende kortfilm er det forventningen, at især skoleelever ­ men også søskende, (bedste)forældre, og nordjyder generelt ­ vil være nysgerrige på at se de mange videoer og historier, og at de dermed får en større forståelse og interesse for både den lokale og regionale nordjyske kulturarv.