I OverKANten?

41 projekter søger i alt 21,5 mio. kr i KulturKANten

KulturKANten havde 15. maj 2013 kl. 23.59 ansøgningsfrist til puljerne Det overraskende møde & alternative arenaer (puljen under KONTRAST), Talentudvikling og Innovation til ¼ pris.

Der er indkommet 41 ansøgninger, der fordeler sig med

17 ansøgninger til puljen Det overraskende møde & alternative arenaer 19 ansøgninger til Talentudviklingspuljen 5 ansøgninger til puljen Innovation til ¼ pris.

Alt i alt søger projekterne om 21.564.484,93 kr. til projekter i 2013, 2014, 2015 og 2016
De tre puljer råder samlet set over 2,4 millioner pr år i perioden – så der forestår et stort prioriteringsarbejde.

Ansøgningerne er nu sendt ud til indstillingsgrupperne, der går i dialog med ansøgerne om at kvalificere det endelige materiale, der vil blive behandlet i KulturKANtens administrativ og politisk styregruppe i august og september.

Det ser rigtig spændende ud  😀