Med indsatsområdet Muligheder for dannelse og talent vil KulturKANten skabe tilbud, der vækker nysgerrighed og lyst, nærer vores talent og danner os som hele mennesker. Med et kvalitetsrigt kulturliv vil KulturKANten skabe muligheder for at alle, særligt børn og unge, opbygger og udlever deres kulturelle talent. Ønsket er, at flere borgere får lyst til kunst og kultur, og møder omverdenen som ambassadører for en region, hvor kulturen blomstrer.

Indsatsområdet mål er at:

 • Sikre alle børn lige adgang til mødet med kunst og kultur og understøtte deres nysgerrighed og lyst til mere
  Nogle børn får kunsten og kulturen ind med modermælken – andre gør ikke! Nogle børn elsker at udfolde sig kreativt – og andre har brug for et lille skub og en dygtig rollemodel for at turde prøve. Men for at kulturen kan berige den næste generation, er det vigtigt at sikre, at alle børn møder og oplever kunst og kultur. Målet med indsatsen er derfor at sikre bedre adgang til kunst og kultur og give næring til, at alle børn vokser op med et aktivt kulturliv som en del af deres livsverden.

 • Sikre unges muligheder for at være aktive kulturbrugere og -udøvere på deres egne præmisser
  Unge mennesker har egne opfattelser af sig selv og deres omverden, og derfor skal der være plads til at unge kan udfolde sig, eksperimentere og bidrage til at nytænke kulturlivet. Målet er, at regionens unge i højere grad opfatter kunstens og kulturens arena som deres egen, og ikke som et prædefineret rum, hvor alle spilleregler er fastlagt på forhånd. Indsatsen skal på sigt resultere i et mere vibrerende kulturliv, der får næring af de unges engagement og konstante udfordring af gængse normer.

 • Forberede talenter til optagelse på kreative uddannelser
  I Nordjylland skal nye talenter inden for kunsten og kulturen have mulighed for at skabe sig en levevej inden for det kreative område. Derfor er målet at understøtte samspillet mellem de aktører, som møder og udvikler talenterne, og inspirere de unge talenter til at udleve drømmen. Indsatsen skal på sigt resultere i at flere talenter udklækkes og udvikles fra amatørniveau til professionel udøvelse
  .

Indsatsområdet består konkret af tre spor: Børn, unge & talent. Hvert spor udmøntes i en række projekter, hvoraf nogle er nye og andre er videreudvikling af tværregionale kulturaktiviteter og -tilbud.

Se hvem der sidder i projektgruppen for Børn, unge & talent her
 

Indsatsområdet vil endvidere blive understøttet af en række større og mindre projekter som bidrager til opfyldelse af indsatsområdets mål, og som støttes af KAN-puljen og Ud-over-KANten-puljen.