Med indsatsområdet Mangfoldig kultur der rykker, vil KulturKANten fremme et kulturliv, der nænsomt flytter vores grænser og rykker os sammen i et stærkt regionalt fællesskab. Et tilbud, der rummer både det brede og det smalle, og som vi nemt kan opleve og tage del i. KulturKANten vil udfordre den måde, vi som mennesker ser og møder verdenen på og skabe opmærksomhed og interesse både i og uden for regionen. 
Indsatsområdet bliver udført gennem  en kulturkaravane, der skal binde Nordjylland sammen med aktiviteter i alle regionens kommuner. 

Indsatsområdet mål er at:

  • Sikre nem adgang til kultur af høj kvalitet i alle kommuner og for alle borgere
    Nordjylland består med sine 11 kommuner af en stor geografi med store afstande mellem de fjerneste hjørner af regionen. Målet med denne indsats er derfor at sikre bedre adgang til kultur af høj kvalitet i alle kommuner og for alle borgere. Det skal være kultur, der på én gang appellerer til de mange, og samtidig er med til at udfordre og flytte grænser. Indsatsen skal på sigt resultere i, at flere borgere oplever kunsten og kulturen som et mødested, der udvider horisonter og skaber nye vinkler på os selv og vores omverden.

  • Engagere og involvere lokale borgere i det regionale kulturliv
    Når kunsten og kulturen rykker ud af de institutionelle rammer for at møde borgerne der, hvor borgerne er, er det afgørende at der sker med ydmyghed, nysgerrig, engagement og respekt for den kontekst, der findes lokalt. Målet med indsatsen er at skabe en platform for kulturel samskabelse på tværs af regionens lokale geografier og særpræg. Indsatsen skal resultere i, at flere borgere oplever det regionale kulturtilbud som relevant og værdiskabende i forhold til deres egen livsverden.

  • Skabe fællesskaber mellem mennesker på tværs af geografi og baggrund
    Kunsten og kulturen er ikke blot et oplevelsesrum – den er også et møderum, hvor vi kan have nogle andre samtaler, end dem vi har via medierne og den øvrige offentlige debat. Målet er at skabe et kulturelt mødested, der giver nordjyderne større indsigt i hinanden på tværs af geografi og baggrund. Indsatsen skal på sigt øge den regionale samhørighed og fællesskabsfølelse.

Kulturkaravanens koncept udvikles nærmere i løbet af 2017, men rammen er, at karavanens indhold skal bestå af to dele: et lokalt program, som varierer fra kommune til kommune og et fast program, der er gennemgående, og som defineres nærmere via et open call. Open-call-processen vil primært henvende sig til regionens store kulturaktører, men også statslige kulturinstitutioner vil blive inviteret til at deltage. Karavanens faste program vil blive suppleret af et lokalt program, som bliver til i samarbejde mellem projektgruppen og de 11 kommuner, som karavanen besøger.

Ved at præsentere national og regional kultur på højt niveau og samtidig aktivere lokale kulturaktører, skoler, kultur-og musikskoler, biblioteker, foreninger, kunstnere mv. er det tanken, at kulturkaravanen på én gang forener det nationale, det regionale og det lokale – og derved præsenterer og involverer borgere og kulturaktører på tværs i en mangfoldighed af kultur. Borgerne får mulighed for at opleve en række kulturtilbud lokalt, som man normalt skal rejse efter. Kulturaktørerne får mulighed for at formidle på en ny platform og i nye samarbejder – lige der hvor borgerne bor og lever.  Og vigtigst af alt, borgerne får indblik i, hvad der rører sig på kulturfronten og får forhåbentlig lyst til mere.

Se hvem der sidder i følgegruppen for Kulturkaravanen her

Kulturkaravanen skal besøge alle 11 kommune. Foto fra Birgittas vandrefortællinger, støttet af Ud-over-KANten-puljen i 2014.

Kulturkaravanen vil blive suppleret af en række større og mindre projekter, som bidrager til opfyldelse af indsatsområdets mål, og som støttes af KAN-puljen og Ud-over-KANten-puljen.