Under indsatsområdet Nye møder og fællesskaber fokuserer KulturKANten på den regionale del af Kulturmødet Mors med et ønske om at understøtte den nordjyske stemme i debatten, at skabe synlighed og interesse for nordjyske kulturliv og understøtte muligheden for, at kulturaktører møder hinanden på tværs af genrer og geografi.

Indsatsområdet mål er at:

  • Styrke det regionale fællesskab i kulturlivet gennem samarbejder på tværs af genrer og geografi
    Nordjylland er beriget af et stort antal dygtige kulturaktører – fra etablerede kulturinstitutioner til unge kulturiværksættere, foreninger og ildsjæle. Målet er at understøtte synergieffekten mellem regionens kulturaktører og skabe bedre betingelser for erfaringsdeling, gensidig læring og tværgående samarbejder. Indsatsen skal på sigt resultere i en øget bevidsthed blandt kulturaktørerne om at tænke sig ind i et regionalt kulturfællesskab som løftestang for det lokale kulturtilbud.

  • Skabe lettilgængelige kulturtilbud med fokus på nye kulturbrugere
    Kulturen skal være tilgængelig for alle nordjyder – uanset hvor de befinder sig i livet og på landkortet. Målet er at skabe flere kulturbrugere ved at vække borgernes nysgerrighed og nedbryde barrierer for at indtræde i kunsten og kulturens univers. Indsatsen skal resultere i at flere borgere tager del i regionens kulturtilbud og på sigt udvikler sig til aktive medskabere af og ambassadører for kulturen. 

  • Skabe synlighed og interesse for det regionale kulturliv
    Nordjylland skal være arena for en levende og engageret offentlig samtale om kunst og kultur – både regionalt og nationalt. Målet er dels, at fremme regionens synlighed som kulturregion, og dels at skabe øget interesse for kulturens væsen blandt borgere, virksomheder og andre interessenter. Indsatsen skal på sigt resultere i, at Nordjylland i højere grad forbindes med kunst og kultur – både i og uden for regionen.

Kulturmødet Mors er en selvejende institution, hvis primære formål er at afholde og videreudvikle en national, dagsordenssættende, årlig kulturbegivenhed på Mors. Kulturmødet skal skabe og styrke aktuel debat og oplevelse af kulturens betydning for samfundet og det enkelte menneske – både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. 

Se hvem der sidder i følgegruppen for Kulturmødet Mors her

Klik på billedet og besøg Kulturmødet Mors’ hjemmeside

Indsatsområdet understøttes også af projekter under KAN-puljen og Ud-over-KANten-puljen