Formålet med indsatsområdet er at fremme talentudvikling og udvikle vækstlag i hele kulturregionen og give børn og unge redskaber til at leve gode liv. Vi kalder det for være-dygtighed, fordi det handler om at lære børn og unge at være i verden. Vi vil skabe kulturtilbud, der bliver del af børn og unges kulturelle rygsæk, vækker nysgerrighed og lyst og samtidig får de kulturelle talenter til at spire og gro. Det gælder både hos de mindste, hvor mødet med kunsten fungerer som appetitvækker og hos de unge, hvor fokus også er på både talentudvikling og fremtidigt kulturelt iværksætteri.

Indholdet i indsatsområdet bliver en bred vifte af forskellige tilbud, hvor vi vil sætte barren højt og eksperimentere. Vi vil både have fokus på de helt små børn (0-6 årige), de skolesøgende og de unge i alderen op til 20 år. Vi bygger naturligvis videre på erfaringer fra tidligere projekter og ønsker at arbejde med projekter, der eksempelvis eksperimenterer med:

  • Kunst og kultur til de helt små børn
  • Kulturtilbud til skolebørn
  • Nye tilgange til talentudvikling
  • Kulturiværksættercamps for unge

Indsatsområdet mål er at:

  • At kultur bliver en central del af børn og unges opvækst og kulturelle rygsæk: Børn og unge skal eksponeres for kultur i skolen, på ungdomsuddannelserne og institutionerne, i byrummet og selv have mulighed for at udtrykke sig gennem kunst og kultur. Gennem kultur skal de inspireres, og deres horisonter udvides, så de bliver rustet til at være reflekterede og nysgerrige kulturskabere og kulturforbrugere.
  • At sikre, at kulturregionens børn og unge har adgang til talentudviklingstilbud indenfor kultur både alene og i samarbejde med andre aktører: Børn og unge er fremtidens kulturproducenter, og der er brug for målrettet talentudvikling – både i bredden og dybden.
  • At der er skabt nye kulturelle fællesskaber for børn og unge på tværs af kulturregionen: Kulturaftalen vil understøtte aktiviteter i form af for eksempel akademier, camps og lignende, som samler børn og unge omkring talentudvikling m.m. med afsæt i kunst og kultur. Disse fællesskaber skal også understøttes digitalt.
  • At øge det kulturelle iværksætteri blandt unge: Mange iværksættere starter med afsæt i eksperimenter med events og andre former for kulturelt iværksætteri. Kulturaftalen har derfor en selvstændig målsætning om at øge det kulturelle iværksætteri og dermed stimulere vækstlaget blandt unge.

Hvert spor udmøntes i en række projekter, hvoraf nogle er nye og andre er videreudvikling af tværregionale kulturaktiviteter og -tilbud.

Der vil i første halvår i 2021 blive udmeldt et Open Call for flerårige aftaleprojekter. Følg med her, i nyhedsbrevet eller på vores sociale medier for at blive opdateret.

Under indsatsområdet findes en pulje, Kulturstarten, rettet mod kulturaktører under 25 år. Puljen skal være med til at skabe mulighed for at unge aktører kan eksperimentere, opbygge netværk og erfaring. Du kan læse mere om puljen her.

Se hvem, der sidder i projektgruppen for indsatsområdet her.