Med indsatsområdet Nordjyske fortællinger vil vi sætte fokus på det stedsspecifikke og det, der samler os som mennesker. Vi vil fremme kultur, der rykker os sammen i et regionalt fællesskab samtidig med at kulturen skal udfordre vores måde at møde hinanden og verden på og krydse grænser mellem kunstarter, kommuner, regioner, mennesker og kulturer. Vi mener, at det at møde kultur i en tidlig alder er med til at skabe fremtidens kulturbrugere.

Kulturregionen dækker en stor geografi, hvor der kan være langt til kulturtilbud. Indsatsområdet vil derfor både rumme en eller flere aktiviteter, som sikrer, at kunst og kultur på højt niveau kommer ud til alle borgere i hele regionen. Det vil også rumme aktiviteter, der med afsæt i lokale nordjyske fortællinger skaber nye tilbud som gennem kunst og kultur styrker den nordjyske identitet.

Indsatsområdet mål er at:

  • At sætte fokus på nordjyske fortællinger med børnefamilier som målgruppe: Kulturregion Nordjylland danner ramme om utallige spændende nordjyske fortællinger. De kan være små og store, knyttet til mennesker og steder, historiske og nutidige. Fælles for dem er, at de binder Nordjylland sammen, former den nordjyske identitet og rummer et enormt potentiale som ramme for udvikling af både kunst og kultur.
  • At skabe øget synlighed og sammenhæng mellem de kulturelle kvaliteter i kommunerne og regionen gennem forpligtende samarbejder og medejerskab: Målsætningen skal sikre, at vi udnytter både styrker og diversitet i hele kulturregionen til at udvikle spændende projekter, som viser mangfoldigheden i den nordjyske kultur. Der skal skabes forpligtende samarbejder på tværs af både region, kommuner og aktører, og det er centralt, at alle kommuner og regionen føler ejerskab til projektet eller projekterne.
  • At sætte kulturen og kunsten i scene på nye måder, på overraskende steder og koblet til den nordjyske natur og stedsspecifikke kvaliteter: Kulturen har potentialet til at overraske og begejstre endnu mere, når den iscenesættes på nye måder og på overraskende steder. Målsætningen går på at skabe projekter, der udnytter hele den nordjyske mangfoldighed af natur, fortællinger, byggede miljøer, erhverv, institutioner og mennesker til at løfte visionen for kulturaftalen.
  • At etablere nordiske samarbejder: Vi ønsker at samarbejde med internationale aktører, så nordjysk kunst og kultur bredes ud i en international og særligt en nordisk kontekst. Derfor er det en målsætning at skabe forpligtende samarbejder med andre offentlige aktører i Norden.

Der kommer en puljen under Nordjyske fortællinger, som målrettes tværgående samarbejder mellem institutioner, foreninger og lokalmiljøer.

Indsatsområdet skal også gennem et engagement på Kulturmødet bidrage til at fortælle de autentiske nordjyske fortællinger og skabe opmærksomhed om Nordjylland som kulturdestination for nye målgrupper heriblandt børn, unge og deres familier.

Se hvem, der sidder i projektgruppen for indsatsområdet her.

Klik på billedet og besøg Kulturmødet Mors’ hjemmeside.