Formålet med indsatsområdet er gennem brug af kunst og kultur at forbedre nordjyske borgeres sundhed i bred forstand og skabe nye arbejdsområder for kunstnere. Vi ved fra flere undersøgelser fra blandt andet WHO, at kunst og kulturelle aktiviteter har betydning i forhold til sundhed, trivsel og livskvalitet for både børn, unge, voksne og ældre.

Vi tror på, at vi gennem kultur og kunst kan være med til at løse nogle af de moderne problemstillinger omkring stress, angst andre psykiske lidelser, ensomhed eller socialt pres. Kulturaftalen skal derfor være med til at stimulere til innovativ og aktiv brug af kunst og kultur i eksempelvis sundhedsvæsenet og samtidig give mulighed for, at udøvende kunstnere får mulighed for at udvikle sig, skabe nye projekter, finde nye markeder og realisere sig selv gennem kultur og kunst.

Indsatsområdet skal arbejde med at styrke nordjydernes mentale velvære og livskvalitet gennem tilbud, der kan have form af eksempelvis:

  • Eksperimenterende tilbud baseret på kunst og kultur målrettet borgere, som er i udsatte situationer og er afskåret fra at bruge kulturtilbud, for eksempel indlagte på hospitaler, ældre, etc.
  • Næste niveau af sundhedsfremmende forløb inspireret af arbejdet i projektet Kulturvitaminer og Kultur på recept.
  • Næste niveau af trivselsfremmende tiltag på ungdomsuddannelserne gennem kunst og kultur
  • Udvikling af digitale tilbud, som både vil sikre større geografisk spredning af tilbuddene, og at man når nye målgrupper

Indsatsområdet mål er at:

  • At skabe projekter, der gennem brug af kunst og kultur forbedrer børn og unge samt svage og udsatte gruppers sundhed.
  • At indgå i eksperimentelle samarbejder med sundhedssektoren og andre sektorer, hvor man trækker på eksisterende erfaringer og udnytter de ressourcer, der findes i kulturregionen; der er allerede gennemført en række projekter i regi af den eksisterende kulturaftale, i regionen og i kommunerne, hvor kulturaktører har samarbejdet med andre sektorer. Med denne kulturaftale ønsker vi endnu flere eksperimentelle samarbejder, og det er derfor en målsætning i sig selv, at vi løfter os og prøver nye ting af i koblingen mellem kultur og sundhed.
  • At styrke samarbejdet med andre forvaltningsområder. Sundhed er ikke kun koblet til sundhedssektoren. Vi ser sundhed som bredere og tænker også generel livskvalitet. Vi har derfor en selvstændig målsætning omkring samarbejder med andre forvaltningsområder i både kommuner og region.
  • At sikre vidensopsamling og formidling på projekterne: Sundhed og kultur er stadigvæk et nyt område, og der er derfor en særlig målsætning forbundet med at sikre vidensopsamling og dokumentation af resultater ift. de projekter, som kulturaftalen støtter.

Region Nordjylland er tovholder for indsatsområdet.

Der vil i andet kvartal i 2021 blive udmeldt et Open Call for flerårige signaturprojekter. Kriterierne for vores samarbejdspartnere er bl.a. at de forpligter sig til dokumentation, vidensdeling og eksperimenter indenfor feltet kultur, sundhed og livskvalitet. Følg med her, i nyhedsbrevet eller på vores sociale medier for at blive opdateret.

Under indsatsområdet er der også oprettet en pulje, rettet mod de professionelt arbejdende kunstnere og kulturelle foreninger. Puljen skal bidrage til at løfte indsatsområdets målsætninger om at øge trivsel, sundhed og livskvalitet ved at bringe kunst og kultur ind i nye eksperimenterende sammenhænge samt opdyrke nye markeder og kontekster for den professionelle kunst. Find puljen her.

Se hvem, der sidder i projektgruppen for indsatsområdet her.