KulturKANten 2013-2016 har tre indsatsområder:

 • KONTRAST – Det overraskende møde & alternative arenaer
 • Talentudvikling
 • Kunst og kultur som erhverv og kilde til vækst 

 Indsatsområde

Mål 

KONTRAST – Det overraskende møde  & alterna- tive arenaer
Målgruppe for projekter:
– Ikke-brugere, både dem der allerede benytter andre kulturtilbud, og dem der slet ikke benytter kulturtilbud
– Nordjyske borgere generelt
 • Skabe flere kulturbrugere
 • Demokratisere kunst og kultur i Nordjylland gen- nem øget tilgængeliggørelse
 • Synliggøre nordjysk kvalitetskultur i kontrastfulde arenaer, partnerskaber og sammenhænge, hvor der involveres på tværs af geografi og på tværs af genrer, faggrænser, brugere, udøvere og professionelle
Talentudvikling
Målgruppe for projekter:
– Nordjyske talentfulde børn og unge
– Nordjyske etablerede kunstnere
 • Forberede unge nordjyske talenter til optagelse på kreative/kunstneriske uddannelser/akademier
 • Give nordjyske udøvende kunstnere nye kompetencer formidlings- og forretningsmæssigt
 • Skabe og understøtte alternative talentudviklingsmiljøer i Nordjylland
 • Skabe synlighed om talentudviklingsmiljøer i Nordjylland
 • Medvirke til fastholdelse af kommende kulturbrugere ved at styrke den kulturelle dannelse hos børn og unge og derved skabe aktive kulturbrugere i regionen
Kunst og kultur som erhverv og kilde  til vækst
Målgruppe for projekter:- Virksomheder, iværksættere og andre aktører, som skal motiveres og inspireres til at bruge af kunstneriske og kulturelle kompetencer på nye måder, i nye sammenhænge og i nye alliancer
– Kunstnere og andre kulturelle aktører, som har potentiale til og ambitioner for at virke i nye sammenhænge og i nye alliancer, men som har brug for støtte i
form af nye kompetencer og synlighed på “markedet”
– Nordjyske borgere generelt  
 

 • Stimulere til vækst i de kunstneriske og kulturelle erhverv
 • Styrke kunstneres og andre kulturelle aktørers forudsætninger for at drive erhverv
 • Motivere til øget brug af kunstneriske og kulturelle kompetencer på nye måder, i nye  sammenhænge og i nye alliancer
 • Bidrage til øget fokus på kunst og kultur i det offentlige rum gennem koblinger mellem nye kunstneriske udtryk, teknologiske muligheder og boformer
 • Give kunst og kunstnere en ny og mere synlig placering på markedet og som væksterhverv