-Det overraskende møde & alternative arenaer

Kontrast betyder en stærk modsætning mellem to ting, som netop derved fremhæver hinanden – f.eks. kultur/natur, lys/mørke, tale/tavshed. Dette begreb ønsker KulturKANten at afsøge gennem et fyrtårnsprojekt, hvor det autentiske Nordjylland sættes over for moderne udtryksformer – og gennem en pulje, hvor fokus er på kontrasten i det overraskende møde og alternative arenaer. Indsatsområdets overordnede sigte er at præsentere kunst og kultur for flere borgere og herigennem skabe flere kulturbrugere.

Fyrtårn
I fyrtårnsprojektet fokuseres der på mødet mellem forskellige kunstformer – det tværæstetiske, og her særligt tværæstetiske værker, der involverer film og digitale kunstformer. Med udgangspunkt i tværæstetiske møder vil KulturKANten under fyrtårnsprojektet undersøge og afprøve nye udtryksformer i kontrast til den særlige nordjyske natur, kulturarv og bykultur samt undersøge kunstneriske processer, hvor forskellige kunstformer, ny teknologi og det nordjyske mødes i nye udtryk og nye fortællinger. KulturKANten ønsker således gennem en stor kultursatsning at få nye billeder af det lokale fremhævet og undersøgt gennem lokal, national og international kunst.

Læs mere om fyrtårnsprojektet KONTRAST

Pulje og kulturelt eksperimentarium
Kontrast kan også komme til udtryk gennem overraskende møder og alternative arenaer. Det overraskende møde er mødet mellem aktører, der ikke normalt samarbejder, og borgernes møde med kulturen, hvor – og når – de mindst venter det. Alternative arena- er er steder og rum – fysiske som virtuelle – hvor mennesker mødes, men hvor kunst og kultur normalt ikke optræder. Alternative arenaer er ligeledes unikke lokaliteter, som indbyder og opfordrer til kreativ fortolkning og bearbejdning. Med puljen “Det overraskende møde & alternative arenaer” vil KulturKANten således understøtte nye koblinger mellem kulturinstitutioner og kunstnere og udforske alternative kulturscener for derigennem at skabe og synliggøre kultur for flere borgere.

Nordjylland har et alsidigt kulturliv og forudsætningerne for at udvikle mere, men det tiltrækker ikke nødvendigvis i sig selv flere brugere. Med puljen “Det overraskende møde og alternative arenaer” udfordrer KulturKANten institutioner og kunstnere til at udarbejde kulturprojekter, hvor kunst og kultur kan nedbryde de barrierer, der forhindrer potentielle kulturbrugere i at blive kulturbrugere og etablerede kulturbrugere i at opsøge nye kulturoplevelser.

Læs mere om puljen Det overaskende møde & alternative arenaer

 
Indsatsområdets mål

 Indsatsområde

       Mål 

KONTRAST – Det overraskende møde  & alterna- tive arenaer
Målgruppe for projekter:

– Ikke-brugere, både dem der allerede benytter andre kulturtilbud, og dem der slet ikke benytter kulturtilbud
– Nordjyske borgere generelt

  • Skabe flere kulturbrugere
  • Demokratisere kunst og kultur i Nordjylland gennem øget tilgængeliggørelse
  • Synliggøre nordjysk kvalitetskultur i kontrastfulde arenaer, partnerskaber og sammenhænge, hvor der involveres på tværs af geografi og på tværs af genrer, faggrænser, brugere, udøvere og professionelle