Den første Land Shape Festival foregik i Hanstholm 4-6 juni 2015. Se billeder fra åbningen. 
Fotograf: Claus René Pedersen. Created with flickr slideshow.

LAND-SHAPE

KulturKANtens politiske styregruppe har valgt, at Land Art skal være omdrejningspunkt for fyrtårnsindsatsen under KONTRAST: Fyrtårnsprojektet hedder LAND-SHAPE, Land Art North Denmark

Projektets overordnede formål er at styrke Nordjylland kunstnerisk professionelt, tværæstetiske, innovativt og identitetsmæssigt gennem etableringen af en Land Art scene lokalt, nationalt og internationalt med fokus på udviklingen af en større land art festival. Projektet skal derudover munde ud i konkrete land art værker placeret rundt omkring lokalt i de 11 nordjyske kommuner.

Se indslag fra TV-Nord fra Land-Shape Festival 2015 i Hanstholm. Indslaget er filmet af Anders Christian Rasmussen.

Se mere på LAND-SHAPE’s egen hjemmeside: www.land-shape.net

følg os på facebook på www.facebook.com/landartnorthdenmark

 

Tankerne bag KulturKANtens fyrtårn

Kontrastbegrebet ønskes afsøgt i KulturKANtens fyrtårn, hvor det autentiske Nordjylland sættes over for moderne udtryksformer. Fyrtårnet har fokus på 4 områder:

1. Stedets potentiale i kunsten

2. Tværæstetik, hvor digitale processer og værker indgår

3. Nye nordjyske fortællinger

4. Internationale partnerskaber

KulturKANten vil muliggøre, at lokale, nationale og internationale kunstnere og institutioner kan udfordre og udforske steder, historier og områder i Nordjylland gennem tværæstetiske projekter, hvori film og digitale kunstformer indgår.

KulturKANten ønsker at udvikle kunstneriske projekter og eksperimenter, der rykker, forskyder og overrasker vores forståelse af de etablerede kunstneriske genrer, værkets genstand, af kunstværket i sig selv eller den måde vi møder kunsten på som publikum.

Med udgangspunkt i tværæstetiske møder skal der undersøges og afprøves nye udtryksformer i kontrast til den særlige nordjyske natur, kulturarv og bykultur samt undersøges kunstneriske processer, hvor forskellige kunstformer, ny teknologi og det nordjyske mødes i nye udtryk og nye fortællinger.


Hvorfor Land Art?

KulturKANtens politiske styregruppe besluttede på møde den 10. september 2013, at land art skal danne ramme om KONTRAST. 

Der vil fortsat være fokus på stedets potentiale, tværæstetik, digitale processer og værker, nordjyske fortællinger og internationale partnerskaber, ligesom der lægges stor vægt på projektets synlighed. 

Land art bliver ramme for KONTRAST fordi:

  • Region Nordjylland rummer en meget varieret og mangfoldig natur, hvis kunstneriske potentiale kan udnyttes og synliggøres gennem en satsning på land art
  • Region Nordjylland er velkendt og veleksponeret grundet sine landskabelige herlighedsværdier. Mødet med land art vil bibringe naturoplevelsen nye og uventede dimensioner
  • Land art aktiverer naturens stedbundne potentialer og spiller med og mod disse gennem såvel midlertidige som blivende kunstværker
  • Land art involverer alle kunstneriske udtryksformer, der sættes i spil i kontrast til og samklang med naturens stedbundne potentialer
  • Land art er et kunstnerisk felt, der lægger op til tværæstetiske projekter, innovation og inddragelse af moderne teknologi. Kombinationer af natur, musik og film, af natur, installation og digitale medier, af natur, dans og billedkunst… Mulighederne er uendelige
  • Land art rummer efterspurgte kulturelle kvaliteter som autenticitet og muligheder for ’hands on’, dvs. publikums aktive deltagelse i den kunstneriske proces
  • Nordjyllands varierede natur er en oplagt ”legeplads” for land art-kunstnere inden for alle kunstneriske udtryk, og regionen vil på længere sigt kunne positionere sig som Danmarks land art-region og dermed bidrage til øget fokus på og profilering af ikke blot kyst- men også indlandsturismen
  • Der er siden år 2000 blevet arbejdet sporadisk med land art i Nordjylland. Et fyrtårnsprojekt vil hæve det kunstneriske niveau i forhold til kunst i naturen og udbygge relationerne til det internationale land art-miljø
Vibeke Rønsbos skriveperformance uden for LAND-SHAPE’s udstillingshus på Kulturmødet på Mors 2014.