Der er i Kulturregion Nordjylland tradition for, at kommuner og region arbejder med kunst og kultur som både æstetik og erhverv. I dette indsatsområde har KulturKANten fokus på sidstnævnte med kunst og kultur som en del af den kulturelle og kreative sektor, der pt. regnes for en af de hurtigst voksende brancher og bidragydere til dynamik og kreativitet.

Med indsatsområdet lægges der således op til en fokuseret indsats på kunst og kultur som kilde til skabelse af vækst i virksomheder, som kilde til nytænkning af det offentlige rum og som erhverv generelt.

Aktiviteterne under dette indsatsområde vil markere Nordjylland, som en nyskabende og fokuseret kulturregion med gode rammebetingelser for kunst og kultur som erhverv. Aktiviteten skal ligeledes medvirke til at synliggøre og styrke den kulturelle fødekæde ved at åbne op for nye jobmarkeder og nye samarbejder, lokalt, nationalt og internationalt.

Indsatsområdet består af projektet Kunst og kultur som drivkraft for nytænkning af det offentlige rum og puljen Kulturel innovation til 1/4 pris.

Indsatsområdets mål

 Indsatsområde

       Mål 

Kunst og kultur som erhverv og kilde  til vækst
Målgruppe for projekter:

-Virksomheder, iværksættere og andre aktører, som skal motiveres og inspireres til at bruge af kunstneriske og kulturelle kompetencer på nye måder, i nye sammenhænge og i nye alliancer
– Kunstnere og andre kulturelle aktører, som har potentiale til og ambitioner for at virke i nye sammenhænge og i nye alliancer, men som har brug for støtte i
form af nye kompetencer og synlighed på “markedet”
– Nordjyske borgere generelt 

 

  • Stimulere til vækst i de kunstneriske og kulturelle erhverv
  • Styrke kunstneres og andre kulturelle aktørers forudsætninger for at drive erhverv
  • Motivere til øget brug af kunstneriske og kulturelle kompetencer på nye måder, i nye  sammenhænge og i nye alliancer
  • Bidrage til øget fokus på kunst og kultur i det offentlige rum gennem koblinger mellem nye kunstneriske udtryk, teknologiske muligheder og boformer
  • Give kunst og kunstnere en ny og mere synlig pla- cering på markedet og som væksterhverv