Talentudvikling har i flere år været på dagsordenen i Nordjylland. Under Kulturaftale Nordjylland 2009-2012 er der skabt grundlag for etablering af flere talentudviklingsmiljøer for særligt motiverede og talentfulde børn og unge på tværs af kommunegrænserne. Disse miljøer har været koncentreret om musik, drama1teater, litteratur og billedkunst.

Projekt Dansende børn – Skørping

Indsatsen har givet gode resultater, og flere unge mennesker er gået videre på uddannelser inden for kulturområdet. De igangsatte projekter har samtidig i et vist omfang givet yderligere beskæftigelse på området.

Talent kan forstås som en kombination af motivation og forudsætninger for at arbejde med kreative færdigheder. Talentudvikling fordrer derfor en målrettet opbygning og træning af disse færdigheder. Der skal være rammer, der stimulerer det spirende talent og rum, som understøtter og videreudvikler det etablerede talent.

Udviklingen af talent indbefatter ligeledes et dannelsesaspekt og bør derfor understøtte den enkeltes personlige udviklingsbane. Dette kræver rammer, hvor deltagerne har optimale betingelser for målrettet at udvikle sig både som udøvere – og som mennesker.

KulturKANten ønsker at videreudvikle erfaringerne fra arbejdet med talentudvikling inden for musik, drama/teater, litteratur og billedkunst. Samtidig skal indsatsen udvides til også at rumme nye medier, film og crossover.

Talentudvikling skal også ses som udviklingen af talentet for at organisere, formidle og afvikle kulturbegivenheder med henblik på at understøtte det nordjyske kulturområde generelt.

Kompetenceudvikling hos de etablerede kulturaktører kan også betragtes som talentudvikling. Her kan være tale om både fagspecifik udvikling og oplæring i forretningsmæssige færdigheder.

Læs mere om Talentudviklingspuljen

Indsatsområdets mål

 Indsatsområde

       Mål 

Talentudvikling
Målgruppe for projekter:

 

– Nordjyske talentfulde børn og unge

– Nordjyske etablerede kunstnere

  • Forberede unge nordjyske talenter til optagelse på kreative/kunstneriske uddannelser/akademier
  • Give nordjyske udøvende kunstnere nye kompetencer formidlings- og forretningsmæssigt
  • Skabe og understøtte alternative talentudviklingsmiljøer i Nordjylland
  • Skabe synlighed om talentudviklingsmiljøer i Nordjylland
  • Medvirke til fastholdelse af kommende kulturbrugere ved at styrke den kulturelle dannelse hos børn og unge og derved skabe aktive kulturbrugere i regionen