Informationsmøde: Lancering af nye kultur- og sundhedspuljer i Nordjylland

Den 20. maj inviterer KulturKANten, Nordjyllands kulturaftale, og Region Nordjylland til et online informationsmøde. Vi vil introducere to nye puljer – en fra KulturKANten og en fra Region Nordjylland – som begge retter sig mod krydsfeltet kultur og sundhed. Infomødet er din anledning til at blive klogere på, hvordan sundheds- og kulturpuljerne bliver relevant for dig som nordjysk kulturaktør.

Invitation til informationsmøde

På dagen vil der være inspirationsoplæg fra Per Thorgaard, Overlæge for Kvalitet og sammenhæng ved Aalborg Universitetshospital og Mikael Odder Nielsen, Kulturkoordinator ved Center for Mental Sundhed, Aalborg Kommune, og der vil være mulighed til at møde og stille spørgsmål til projektlederne fra kulturaftalen og regionen.

Puljerne er en del af en bredere satsning, hvor både KulturKANten og Region Nordjylland gennem brug af kunst og kultur ønsker at forbedre nordjydernes sundhed i bred forstand og skabe nye arbejdsområder for kunstnere. Vi ved fra flere undersøgelser fra blandt andet WHO, at kunst og kulturelle aktiviteter har betydning i forhold til sundhed, trivsel og livskvalitet. Vi vil have et særligt fokus på børn og unge under uddannelse samt svage og udsatte grupper, fordi vi tror på, at vi gennem kultur og kunst kan være med til at løse nogle af problemstillingerne omkring stress, angst andre psykiske lidelser, ensomhed eller socialt pres. Puljerne skal derfor være med til at stimulere til innovativ og aktiv brug af kunst og kultur i eksempelvis sundhedsvæsenet og samtidig give mulighed for, at udøvende kunstnere får mulighed for at udvikle sig, skabe nye projekter, finde nye markeder og realisere sig selv gennem kultur og kunst.

KulturKANtens formand Mads Duedahl, rådmand for Kultur og Sundhed i Aalborg Kommune udtaler:

KulturKANten har iværksat puljen, fordi vi ønsker at understøtte indsatser, der arbejder for at øge livskvalitet og velvære blandt nordjyderne generelt, og navnlig blandt dem, der har et særligt behov for det. I Aalborg Kommune har vi haft virkeligt gode erfaringer med at lade kunsten løfte udsatte borgeres livskvalitet. Vi ønsker nu at inspirere kulturaktører i hele Nordjylland til at prøve kræfter med feltet kultur, sundhed og livskvalitet.

Selvom linjerne til Kultur og sundhedsindsatsen blev tegnet inden Covid-19 rullede ind over landet falder lanceringen af puljerne sammen med genåbningen. I den forbindelse udtaler KulturKANtens næstformand Formanden for Kultur-, Fritid og Landdistriktsudvalget, Helle Bak Andreasen:

Både de nordjyske kunstnere og nordjyderne generelt har været igennem en svær tid, hvor vi er gået glip af mange muligheder for samvær og kreativ udvikling. Vi håber fra KulturKANten, at vi med den nye pulje kan være med til at skabe trivsel og inspirere til en kreativ genstart.

KulturKANten er en væsentlig eksponent for det tætte samarbejde mellem kommunerne og regionen, hvor vi i fællesskab opnår bedre resultater. Når udfordringerne er størst, som nu under pandemien, så skal samarbejdet stå sin prøve, udtaler Næstformand for KulturKANten og medlem af Regionsrådet Jørgen Hansen:

Det glæder mig derfor, at vi med dette fælles informationsmøde om Kultur og sundhedspuljerne viser, at der er sammenhæng i indsatsen for at bringe kunst og kultur mere i spil på sundhedsområdet. I fællesskab kan vi måske vaccinere nordjyderne mod COVID 19 følgevirkninger med brug af kunst og kultur.

Dato: 20. maj 2021, 17.00-18.30
Sted: Microsoft Teams. Tryk her for at åbne mødet.

For de der ikke har mulighed for at deltage i tidsrummet, vil mødet blive optaget og blive lagt ud på hjemmesiden.

Kontaktpersoner:
Tovholder for indsatsområdet: Claus Svenstrup, chefkonsulent for Kultur, Region Nordjylland, tlf. 40845473
Jonas Lundquist, Kulturkonsulent, Region Nordjylland, tlf. 61341459
Cathrine Gamst, kulturkoordinator, KulturKANten, tlf. 99314174