Ansøgningsrunde 2015 for Talentudviklingspuljen og puljen Det overraskende møde & alternative arenaer
(ansøgningsfrist 1. september 2015 kl. 12)

Aftaler, deadlines og retningslinje

Redskaber til behandling af projekter

Herudover er det vigtigt, at I er godt inde i jeres indsatsområde, som det beskrevet i KulturKANten 2013-2016

Redskaber til opfølgning på projekter/indsatsområder
 

Herudover er det vigtigt, at I er godt inde i indholdet af revisionsinstrukserne, som kan findes på siden information til støttemodtager

 

Ansøgningsrunde 2014 for Kunst og kultur som drivkraft for nytænkning af det offentlige rum 
(ansøgningsfrist 1. november 2014 k.l 12)

Bevillingsregneark – opdateret efter mødet i politisk styregruppe 02.02.2015

Aftaler, deadlines og retningslinje

Redskaber til behandling af projekter

Herudover er det vigtigt at I er godt inde i jeres indsatsområde, som det beskrevet i KulturKANten 2013-2016

Redskaber til opfølgning på projekter/indsatsområder 

Herudover er det vigtigt at I er godt inde i indholdet af revisionsinstrukserne, som kan findes på siden information til støttemodtager

 

Ansøgningsrunde 2014 for Talentudviklingspuljen og Det overraskende møde & alternative arenaer 
(ansøgningsfrist 1. oktober 2014 k.l 12)

Bevillingsregneark – opdateret efter møde i politisk styregruppe 02.02.2015

Aftaler, deadlines og retningslinje

Redskaber til behandling af projekter

Herudover er det vigtigt at I er godt inde i jeres indsatsområde, som det beskrevet i KulturKANten 2013-2016

Redskaber til opfølgning på projekter/indsatsområder 

Herudover er det vigtigt at I er godt inde i indholdet af revisionsinstrukserne, som kan findes på siden information til støttemodtager

 

Ansøgningsrunde 2013 for Talentudviklingspuljen og Det overraskende møde & alternative arenaer 
(ansøgningsfrist 1. oktober 2013 kl. 12.00)

Redskaber til behandling af projekter

Herudover er det vigtigt at I er godt inde i jeres indsatsområde, som det beskrevet i KulturKANten 2013-2016

Redskaber til opfølgning på projekter/indsatsområder 

Herudover er det vigtigt at I er godt inde i indholdet af revisionsinstrukserne, som kan findes på siden information til støttemodtager

Aftaler, deadlines og retningslinjer

 

Ansøgningsrunde 2013 for Talentudviklingspuljen og Det overraskende møde & alternative arenaer 
(ansøgningsfrist 15. maj 2013)

Redskaber til behandling af projekter

Herudover er det vigtigt at I er godt inde i jeres indsatsområde, som det beskrevet i KulturKANten 2013-2016

Redskaber til opfølgning på projekter/indsatsområder 

Herudover er det vigtigt at I er godt inde i indholdet af revisionsinstrukserne

Aftaler, deadlines og retningslinjer