Økonomi

Budget KulturKANten 2017-2020

KulturKANten 2013-2016

Økonomi

Link til side med status og evalueringsmateriale (skal sendes til Slots- og Kulturstyrelsen 15. sep)

Regnskab 2018 (TBA)

Regnskab 2017


Regnskab 2016

Revisorpåtegnede regnskaber for KulturKANtens indsatsområder og kommunalfuldmagtsmidler 2016 – samt samlede regnskaber for 2013-2016

Regnskab fyrtårnsprojektet under KONTRAST (Land Shape) (Indsendt af Jammerbugt Kommune)

Med skolen i Biografen: Tro- og loveerklæring om at tilskud er anvendt i overensstemmelse med tilsagnsbrev

Med skolen i Biografen:Tro- og loveerklæring om fortsat aktivitet i 2017

BMMK: Tro- og loveerklæring om at tilskud er anvendt i overensstemmelse med tilsagnsbrev

BMMK: Tro- og loveerklæring om fortsat aktivitet i 2017

Regnskab 2015

Revisorpåtegnede regnskaber 2015 

Regnskab fyrtårnsprojektet under KONTRAST (Land Shape) (Indsendt af Jammerbugt Kommune)

Budget 2015


Regnskab 2014

Regnskab 2014 KulturKANten

Revisorpåtegnet regnskab for KulturKANtens indsatsområder 2014

Revisorpåtegnet regnskab for KulturKANtens kommunalfuldmagtsmidler 2014

Regnskab fyrtårnsprojektet under KONTRAST (Land Shape) (Indsendt af Jammerbugt Kommune)

Budget 2014

Regnskab 2013

Regnskab 2013 KulturKANten

Revisorpåtegnet regnskab for KulturKANtens indsatsområder 2013

Revisorpåtegnet regnskab for KulturKANtens øvrige fælles indsatser 2013

Budget og regnskabsstatus juni 2013


Regnskabsmodel

Kulturministeriets regnskabsmodel (opdateret så skemaerne er klar til at blive udfyldt både for 2014, 2015 og 2016)


Evaluering og effektmåling

2017

Status og slutevaluering til Kulturministeriet

Status 2016 indsendt til Kulturministeriet

Evalueringsrapport for fyrtårnsprojektet LAND-SHAPE under indsatsområdet KONTRAST

Slutevaluering 2015 indsendt til Kulturministeriet

KulturKANten slutevaluering webpublikation

Slutevaluering webpublikation

Slutevaluering Pixiudgave

Status 2014 indsendt til Kulturministeriet

Status 2013 indsendt til Kulturministeriet


Mål og effektmål

KONTRAST – Det overraskende møde & alternative arenaer

Talentudvikling

Kunst og kultur som erhverv og kilde til vækst

Mål og Effektmåling – aftaler og redskaber

Effektmåling beskrevet i KulturKANten 2013-2016

Afrapporteringsskema som støttede projekter skal udfylde

Kulturministeriets statusmodel (indsendes årligt 15. sep)

Kulturministeriets Slutevalueringsmodel (indsendes 1. marts i aftalens afsluttende år)

Øvrige undersøgelser

Kortlægning af børnekulturområdet – de nordjyske kommuner sommer 2015

Kortlægning af børnekulturområdet – de nordjyske kulturinstitutioner sommer 2015