Kulturen i corona-karantæne

Forholdsregler for tilskudsmodtagere

På grund af infektionsbeskyttelsestiltagene, som er meldt ud af Sundhedsstyrelsen, holder KulturKANtens fysiske kontor lukket som minimum frem til 16. april. Til gengæld kan du altid kontakte os på e-mail, telefon og Facebook.

Vi vil behandle ansøgere til Ud-over-KANten puljen som hidtil, dog kan man forvente lidt længere behandlingstid ang. udbetaling af tilskud.

Tilskudsmodtagere, som allerede har fået godkendt et tilskud fra puljerne vil ikke risikere at skulle tilbagebetale tilskuddet, selvom deres arrangement bliver aflyst pga. karantænen. Vi vil dog opfordre til, at man så vidt muligt udskyder eller ombooker til en anden god gang – eller måske finder alternative online venues for arrangementet? I samme forbindelse løser vi tilskudsmodtagere fra vores krav om, at arrangementet skal være afviklet inden for et halvt år efter ansøgningen. Send os en ny tidsplan, så taler vi om afrapportering herefter.

Og husk – vi står bedst sammen, ved at stå spredt!