Uanset hvilken pulje du søger, vil din ansøgning blive behandlet af et kulturfagligt korps og en gruppe af sagsbehandlere.

De kulturfaglige korps består af ressourcepersoner inden for kulturområdets forskellige genrer, det kan være ledere af kulturinsititutionerne eller udøvende kunstnere og artister. Det kulturfaglige korps skal bistå projektgruppen med vurderinger af ansøgningerne, men har ikke indstillingskompetencen.

Sagsbehandler gruppen består af de kulturkonsulenter som sidder i den respektive projektgruppe, som følger med de enkelte puljer. Det er projektgruppen som følger ansøgningerne fra første kontakt til færdig ansøgning, og også dem som indstiller ansøgningerne til den administrative og politiske styregruppe. Du kan se hvem der sidder i projektgrupperne under den enkelte pulje.

Projektgrupperne nedsættes sammen med konstitueringen af kulturaftalen, og repræsenteres bredt af medlemskommunerne og regionen. Det kulturfaglige korps varierer fra pulje til pulje, men søges udpeget med geografisk såvel som faglig spredning.

Behandling af ansøgningerne

Alle ansøgninger behandles af projektgruppen for den enkelte pulje, og kvalificeres i visse tilfælde med inddragelse af det kulturfaglige korps.

Tovholderne fra hver gruppe indstiller ansøgningerne til den administrative og politiske styregruppe som beslutter bevillingerne. De kan alle beslutninger fra den politiske styregruppe under beslutninger.