Kulturregion Nordjylland består af de 11 nordjyske kommuner Frederikshavn, Læsø, Hjørring, Brønderslev, Morsø, Thisted, Jammerbugt, Aalborg, Rebild, Vesthimmerlands og Mariagerfjord kommuner, samt Region Nordjylland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politisk styregruppe
Den politiske styregruppe består af formændene fra hver af de 11 kommuners kulturudvalg samt fra Udvalget for Regional Udvikling i Region Nordjylland. Region Nordjylland og Aalborg Kommune deltager med hver to personer. Gruppens opgave er at sikre styring på politisk og administrativt niveau. Politisk styregruppe vælger en politisk formand for KulturKANten.

Administrativ styregruppe
Den administrative styregruppe består af de 11 kommuner og Region Nordjyllands fagchefer. Region Nordjylland og Aalborg Kommune deltager med hver to personer.
Den administrative styregruppe har ansvaret for udvikling, drift og løbende evaluering af kulturaftalen, herunder de enkelte indsatser. Administrativ styregruppe vælger en administrativ formand for KulturKANten.

Styregrupper for KONTRAST og Kunst og kultur som erhverv og kilde til vækst
Under politisk og administrativ styregruppe ligger styregrupperne for indsatsområderne KONTRAST og Kunst og kultur som erhverv og kilde til vækst. I styregrupperne sidder dels medlemmer af administrativ styregruppe, dels medlemmer fra kultur-, undervisnings- og erhvervslivet.

Indstillingsgrupper for Det overraskende møde & alternative arenaer, Innovation til ¼ pris, Kunst og kultur som drivkraft for udvikling af det offentlige rum og Talentudvikling
Under styregrupperne ligger indstillingsgrupper bestående af kulturkonsulenter fra medlemskommunerne og regionen, som behandler ansøgninger til puljerne og følger op på støttede projekter. Der er ligeledes en indstillingsgruppe under indsatsområdet Talentudvikling, som ud over at behandle ansøgninger og følge projekter også fører tilsyn med de øvrige fælles anliggender under talentudviklingsområdet.

Bevillingsgruppe for Ud-over-KANten-puljen
På tværs af indsatsområdet ligger Ud-over-KANten-puljen, hvor forskellige kunstnere og kulturpersonligheder bevilger midler og følger op på afviklede projekter.

Tovholdergruppen for børnekultur
Tovholdergruppen for børnekultur består af kulturkonsulenter, der dels vejleder og hjælper med at behandle ansøgninger til børnekulturprojekter inden for alle indsatsområderne, dels fører tilsyn med de øvrige fælles anliggender, der ligger under børnekulturområdet.

Sekretariat og Kommunikations- og koordineringgruppen
Tværgående sekretariatsopgaver løses af KulturKANtens sekretariat, der består af formanden for administrativ styregruppe og koordinator. Kommunikations- og Koordineringsgruppen sikrer den overordnede formidling af KulturKANtens indsatsområder og øvrige fælles anliggender, samt kommunikation mellem KulturKANtens parter og mellem KulturKANten, kulturaktører og offentligheden. Kommunikations- og koordineringsgruppen består af tovholdere og projektledere fra de øvrige grupper.