Jammerbugt Kommune er valgt som tovholder for Kulturkaravanen.

Der er nedsat en projektgruppe, der har til opgave at konkretisere og implementere Kulturkaravanen.

Til projektgruppen er knyttet en politisk sparringsgruppe, der består af 4 medlemmer fra KulturKANtens  politiske styregruppe. Den politiske sparringsgruppe skal bistå projektgruppen, når der opstår tvivlsspørgsmål eller uklarhed om projektets overordnede mål og retning, for at sikre, at der hurtigt kan træffes en beslutning.

Ulla Tjell 
Jammerbugt
Projektkoordinator
utd@jammerbugt.dk
4191 2936

Sofie Busse-Brouer 
Jammerbugt
Projektkoordinator
sbb@jammerbugt.dk
4191 1193

I projektgruppen sidder:

Inge Lise Jæger Sørensen
Vesthimmerland
Medlem af projektgruppen
ijs@vesthimmerland.dk
9966 8407
2928 1685

Tina Rasmussen
Rebild
Medlem af projektgruppen
tlra@rebild.dk
9988 7706
2299 8671

Anne Marie Heide Hviid
Region Nordjylland
Udviklingskonsulent
amhh@rn.dk
2545 8090

Dorte Reinholdt

Dorte Reinholdt

Dorte Reinholdt
Hjørring
Medlem af projektgruppen
dorte.reinholdt@hjoerring.dk
7233 3244
4122 3244

I den politiske sparringsgruppe sidder:

Helle Bak Andreasen
Medlem af den politiske sparringsgruppe
Formand, Kultur-, Fritid og Landdistriktsudvalget, Jammerbugt kommune
hba@jammerbugt.dk

Per Bisgaard (V)
Medlem af den politiske sparringsgruppe
Næstformand, Udvalg for Regional Udvikling, Region Nordjylland
per.bisgaard@rn.dk

Margit Chemnitz (V)
Medlem af den politiske sparringsgruppe
Formand, Kultur- og Fritidsudvalget, Brønderslev kommune
Margit.Chemnitz@99454545.dk

Gert Fisher (V)
Medlem af den politiske sparringsgruppe
Formand, Kultur- og Fritidsudvalget, Rebild kommune
bgefi@rebild.dk