Kulturklummer fra Kulturmødet og Altinget

Altinget og Kulturmødet lægger op til Kulturmødet Mors 2018, der kulminerer den 23.-25. august. De har bedt en række kulturpersonligheder pege på, hvad de finder aktuelt og relevant i den løbende kunst- og kulturdebat, og som kunne blive et emne på Mors.

Emnerne for klummerne spænder vidt, men tager hver på sin vis fat på årets tema for Kulturmødet – at bygge bro. Således er temaet for det seneste indlæg af Anita Jensen, postdoc, Center for Kultur og Sundhed, Aalborg Universitet, og Per Thorgaard, overlæge, Kvalitet og Sammenhæng, Aalborg Universitetshospital brobygning mellem kulturen og sundhedsområdet.

Du kan modtage klummerne via Kulturmødets nyhedsbrev. Alle klummerne kan læses på Kulturmødets hjemmeside her: http://kulturmoedet.dk/klumme