KUNSTGØDNING til de allermindste kunstnere

I Nordjylland vil vi gerne sikre, at vores børn får de bedste muligheder for at vokse op og blive til ansvarlige, demokratiske mennesker, der kan tage vare på sig selv og andre. Børnene er små væksthuse med spirende ideer og evner, der skal vandes og gødes. Derfor lancerer BMMK nu med støtte fra Kulturministeriet “Kunst-Gødning”, hvor man med børnene i centrum vil etablere gode vækstbetingelser for de mange sprog børnene er født med. Projektet er baseret på mødet mellem kunstneren, barnet og pædagogen og vil blive udfoldet i tre nordjyske kommuner – Vesthimmerland, Mariagerfjord og Jammerbugt.

Projektets inddragelse af professionelle kunstnere sker med udgangspunkt i BMMKs brede kunstnerkatalog. Kataloget indeholder scenekunstnere, billedkunstnere, forfattere, designere, musikere, dansere m.m. Der vil rekrutteres 6 forskellige kunstfagligheder til opgaven i et Open Call ved projektets spæde start. De 6 udvalgte kunstnere bliver sammensat i duoer, som sammen med pædagogerne skal skabe indholdet i deres forløb. Hver kunstnerduo får lejlighed til at afprøve forløbet i 6 forskellige institutioner, hvorved der skabes mulighed for aktionslæring.

Kunst-Gødning handler om dannelse, som netop sker i det ”rum”, hvor børnene leger, eksperimenterer, møder det ukendte og tør lave fejl. Børn skal blive trygge ved at se forandringer som muligheder. Dette er vi nødt til at fokusere på som vigtig læring i daginstitutionerne.
En anden vigtig effekt ved projektet er daginstitutionernes kendskab til og brug af BMMK. BMMK er både anerkendt og udbredt i Nordjylland, men har langt bedre fat i folkeskolerne end i daginstitutionerne. Derfor er et af delmålene med Kunst-Gødning, at flere daginstitutioner får øjnene op for den kæmpe ressource, der ligger i BMMKs kunstnerkatalog (ca. 140 kunstnere). Her vil institutionerne have let og billig adgang til at benytte ordningen efter projektets ophør.

To pædagoger fra hver daginstitution får en miniuddannelse i at bruge og lave kunst sammen med børnene, og i november 2020 har pædagoger og ledere mulighed for at komme med til en afsluttende konference, hvor kunst til de små børn er i fokus.

Kunstnerne, der skal ud til børnene, er vant til at arbejde med børn, og kunstnerduoerne sammensættes med forskellige kunstfagligheder, eksempelvis dans/billedkunst, scenekunst/foto eller litteratur/design.

Kunst-Gødning arbejder med fælles planlægning, inddragende forløb og mødet med professionelle, udøvende kunstnere. Ligeledes fokuseres på mødet og sparringen tværs over kommunegrænserne. Her arbejdes med BMMK og Kulturaftalens strategier om at involvere og engagere mennesker og skabe møder, relationer og fællesskaber på tværs.

Kunst-Gødning fokuserer ligeledes på tværfaglighed mellem kunstgenrer i samspil med udvalgte temaer fra de styrkede, pædagogiske lærerplaner. Dette taler netop ind i BMMK og Kulturaftalens strategier om at vække nysgerrig og udvide horisonter og give næring til kreativitet og lyst til at skabe. Gennem erfaringer på ”gulvet” og faglig sparring med følgegruppen, som består af kulturskoleledere, lektor Hanne Kusk fra UCN, Thisted og lektor Tatiana Chemi fra AAU, håber vi at løfte de involverede aktørers bevidsthed om egen praksis i relation til dannelse, leg og sansning. Vi håber på, at de samskabende proces-ser mellem kunstneren, pædagogen og barnet kan udvikle det fælles sprog, vi har brug for, når vi skal arbejde med at sikre flere børns ret til mødet med kunst og kultur

Der er et stort læringsperspektiv i projektet, både for børnene, men i høj grad også for de, der arbejder med de 3-6 årige og derfor følges projektet også af forskere indenfor pædagogik og læring.

OM PROJEKTET

KUNSTGØDNING er et tværkommunalt samarbejde om kunst og dannelse for de 3-6 årige. BMMK står for projektledelsen, og projektet har et regionalt sigte i forhold til viden og læring.

BMMK har dannet partnerskab med 3 nordjyske kommuner Mariagerfjord, Jammerbugt og Vesthimmerland, som hver især involverer 6 børnehaver. Derudover er de 3 kommuners kulturskoler med i følgegruppen og vil involvere en af deres lærere i et af forløbene i den respektive kommune. Ligeledes sidder Hanne Kusk, som er lektor på pædagoguddannelsen i Thisted og Tatiana Chemi, som er lektor på institut for læring og filosofi på AAU i følgegruppen.
Ud over 6-ugers forløb i 18 børnehaver bliver der indledende workshops for pædagoger og kunstnere, samt efterfølgende miniuddannelse for pædagogerne. Der sikres en progression i forløbene ved inddragelse af aktionslæringsmodellen. Vi forventer at læringen og de aftryk kunstmøderne sætter lever videre efter projektet.
Projektet bliver afsluttet med en stor regional konference, hvor pædagoger, dagtilbudsledere, kunstnere og andre interesserede fra hele Nordjylland inviteres.

PROJEKTETS VISION

Børn er små væksthuse med spirende ideer og evner, der skal vandes og gødes. Kunst-Gødning er med til at skabe gode vækstbetingelser for de 100 sprog børnene er født med. Projektet er baseret på mødet mellem kunstneren, barnet og pædagogen. Kunst-Gødning handler om dannelse, som netop sker i det ”rum”, hvor børnene leger, eksperimenterer, møder det ukendte og tør lave fejl.
Kunstnerne, der skal ud til børnene, er vant til at arbejde med børn, og kunstnerduoerne sammensættes med forskellige kunstfagligheder, eksempelvis dans/billedkunst, scenekunst/foto eller litteratur/design.

PROJEKTETS SAMARBEJDSPARTNERE

18 daginstitutioner fra henholdsvis Vesthimmerlands Kommune, Jammerbugt Kommune og Mariagerfjord Kommune. Kulturskolen Vesthimmerland, Jammerbugt Kulturskole, Mariagerfjord Kulturskole. Hanne Kusk fra Pædagoguddannelsen på UCN i Thisted, Tatiana Chemi fra Institut for læring og filosofi på Aalborg Universitet, BMMK ved den nordjyske Kulturaftale KulturKANten 2017-2020