Vi vil med ‘Lære At Være projekter’ skabe nysgerrighed og lyst og samtidig få de kulturelle talenter til at spire og gro. ’Lære at være projekter’ er en pulje for jer, der har et spændende projekt for og med børn og unge i Nordjylland.

Projektet skal handle om et møde mellem kunsten og børn/unge, hvor kunsten fungerer som katalysator, eller hvor fokus er på talentudvikling og fremtidigt kulturelt iværksætteri.
Der er 5 mill. i puljen, og der kan søges om minimum 500.000. Der kræves egenfinansiering på minimum 40%.

Ansøgningsfrist er den 2. august

Læs mere om ’Lære At Være – projekter’ og send din ansøgning her: https://www.bmmk.dk/laere-at-vaere-projekter/