Skilt  Plakat2

Med Metropolis Kulturdage ønskede Asger Vedel Jensen og Frederik Lenschau Sams at skabe en kulturel Begivenhed i Tolne, som skulle bygge fundamentet til et mere permanent kulturscene. Mikropolis Kulturdage blev afviklet 20.-2.2 oktober 2016 med massiv lokal opbakning fra 120-150 besøgende.