Projektet Musik uden Grænser er en serie workshops, hvor musiker Albert Reinholdt Østergaard viderebringer sine erfaringer og kundskaber med den cubanske musiktradition i fokus. Albert rejste i forbindelse med sin uddannelse på Det Jyske Musikkonservatorie til Cuba for at studere den cubanske musikkultur, hvor musikken ikke blot betragtes som kunst og underholdning, men også hvordan musikken afspejler et folk og dets kultur.

Albert har efter i hjemkomst til Danmark afholdt workshops med udgangspunkt i det cubanske ligeværd i musikken. Uanset om man er forsanger eller spiller på maracas, er man lige vigtig, og Albert fortæller om, hvordan man er en helhed og ikke et band af individer. At spille musik handler mere om at dele den umiddelbare glæde med hinanden, dem der er tættest på og at få glædet det lyttende publikum ved den frie bevægelse, musik rummer.

Foruden at arbejde med sammenspillet viser Albert en masse forskellige cubanske rytmer, og inddrager dem både i salsaen, men lægger også fokus på, hvordan man kan integrere det i den danske eller hvilken som helst musiktradition.

(U2014-04-12)