Open Call: Børnekulturnatten Thy

Kulturtjeneste Thy kalder på ansøgninger fra kunstnere i og omkring Thy, der ønsker at lave æstetiske læreprocesser med børn i uge 37 2021

Kulturtjeneste Thy kalder på ansøgninger fra kunstnere i og omkring Thy, der ønsker at lave æstetiske læreprocesser med børn i uge 37 2021.

”Mød en kunstner” afvikles hvert år i uge 37 i samarbejde med Dagtilbud og Undervisning i Thisted Kommune. Ugen fungerer som optakt til Børnekulturnatten, hvorfor de to arrangementer altid deler tema.

I 2021 er det overordnede tema ”Porten til eventyr”. Temaet blev udviklet i 2020 af elever fra Hanstholm Skoles 5. klasse i en workshop med Billedskolen i Thy, hvor der blev lavet 18 fantasifulde farvetryk. Grundet Covid-19 blev Børnekulturnatten i 2020 aflyst og flyttet til 2021 med samme tema.

Krav til kunstnerens ansøgning:

 • Temaet for projektet skal være ”Porten til eventyr”, men indholdet er selvfølgelig op til kreativ og kunstnerisk fortolkning.
 • Projektet skal være målrettet enten:
  • de 4-5 årige (største gruppe i dagtilbud)
  • de 6-9 årige (indskolingen) eller
  • de 9-12 årige (mellemtrin)
 • Projektet skal kunne afvikles på én dag på den enkelte skole eller i det enkelte dagtilbud (ca. 2 timer i dagtilbud om formiddagen og 5 timer på en skole).
 • Et fokus på æstetiske læreprocesser, på børnenes deltagelse og på en solid, grundig og tydelig kommunikation med det pædagogiske personale.
 • En beskrivelse af, hvad du ønsker at lave med børnene, og hvordan børnene deltager i processen.

 

Nice to know:

 • ”Mød en kunstner” er finansieret af Dagtilbud og Undervisning i Thisted Kommune og koordineres centralt af Kulturafdelingen. Der søges om tilskud hos BMMK.
 • ”Mød en kunstner” fungerer som optakt til den lokale Børnekulturnat, der bliver afholdt den 17. september 2021.
 • ”Mød en kunstner” er en del af den kulturfagsstrategiske indsats i Thisted Kommune, hvorfor et centralt mål er at nå ud på alle skoler og dagtilbud, således at så mange børn som muligt får lov at møde en professionel kunstner.
 • ”Mød en kunstner” handler om proces frem for produkt – om mødet med kunsten frem for et resultat.
 • I 2019 samarbejdede Kulturtjeneste Thy, 14 skoler og 20 dagtilbud med 6 lokale og semilokale kunstnere inden for genrerne dans, fotografi, design, drama, billedkunst og litteratur.

Deadline den 16. maj 2021
Ansøgninger sendes til:
Jennifer Kerstin Strohmeyer Bille, Kulturtjeneste Thy
kultur@thisted.dk
tlf.: 9917 4148