parat – start – IVÆRK

Et mageløst samarbejde mellem fem ungeorganiseringer og de 11 nordjyske kommuner har resulteret i flere millioner bevilget fra Nordea-fonden. De næste tre år bliver spækket med unge-initieret kunst og kultur i regionen.

Projektet hedder IVÆRK og vil markere sig stærkt med en lang række unge-initierede aktiviteter som f.eks. koncerter, podcasts, kunst-kuratering og kulturfestivaller. IVÆRK vil også præsentere en større strakspulje til unges kunst- og kulturprojekter, i Nordjylland. Her er unge med til at kvalificere og udpege modtagere, og unge kan få tilknyttet professionelle kunstnere som mentorer til deres projekter.

Unges udtalte ønske om at skabe bedre vilkår for det kunstneriske vækstlag og en politisk vision om at understøtte unges kulturelle iværksætteri var udgangspunktet for en bevilling på 2.8 millioner kroner fra Nordea-fonden. Ansøgningen er unik fordi at den er blevet til i samspil mellem fem ungeorganiseringer fordelt i Nordjylland, samt Unges Mødes Med Kunsten, der er ungeindsatsen i KulturKANten, nordjyske kulturaftale. Det betyder, at det har været konkrete unge-initierede aktiviteter der er beskrevet til at skulle ske i de næste tre år, og at der er opbakning hele vejen op igennem forvaltninger og blandt kulturinstitutioner i alle 11 nordjyske kommuner.

Foruden bevillingen fra Nordea-fonden, støttes projektet også af KulturKANten, Region Nordjylland og en lang række kulturinstitutioner, hvilket gør at det samlede projektbudget for IVÆRK er 5.3 millioner kroner.

”Vi har en mulighed her for at udbygge unges kulturelle kapacitet og understøtte nogle banebrydende tiltag rundt om i regionen. I de seneste tre år har Unges Møde Med Kunsten eksperimenteret med en strakspulje og det har vist sig at give et kæmpe output med ejerskab hos de unge. Nu får vi chancen for at tage dette skridtet videre og for alvor sætte blus under unges skabertrang” siger projektleder, Kjartan Annesen.

Projektets ansøgere, ud over Unges Møde Med Kunsten er:

  • Ung Kult, en forening, der skaber kulturelle tilbud for unge, som er udviklet og produceret af andre unge.
  • Projekt Vækstlag som er et nordjysk nomadeprojekt med en agenda om at skabe optimale betingelser for det kunstneriske vækstlag i regionen.
  • OPTUR som er Thys ungdomsredaktion, bestående af unge ildsjæle, der ønsker at skabe et positivt og samlende ungdomsfællesskab i regionen.
  • Ishuset LIVE som er en musikorganisation af unge for unge. Organisationen har hjemme i det gamle ishus i Hobro.
  • Under Kniven – en forening af unge i Hjørring. Deres hovedformål er at præsentere den lokale befolkning i Vendsyssel for alternative musikoplevelser og give smallere musik en scene.