PixlBOX er en ombygget bogbus, som skal bringe kunsten ud i hele Nordjylland.

Kontaktperson: Tao Lytzen, info@pixlart.dk, 2044 2332
Projektholder
: Foreningen PixlArt
Samarbejdspartnere: Danmarks Journalist Højskole -Fotojournalist uddannelsen, Fatamorgana- Danmarks billedekunstskole for fotografi, Copenhagen Photo Festival og Årets Pressefoto vil bidrage med værker fra talentudviklingsfronten
Målgruppe: Nye kulturbrugere
Regional udbredelse: Projektet dækker potentielt hele Nordjylland
Varighed: 2017-2010
Genre: Primært foto, men potentielt alle genrer

Projektet understøtter indsatsområderne: Nye møder og fællesskaber og Mangfoldig kultur der rykker

Projektet er støttet af KulturKANten med 200.000 kr. til kunstnerisk indhold

PixlBOX

KulturKANten har i aftalen 2013-2016 støttet etableringen af den elektroniske fotoformidlingsplatform, PixlArt, i den gamle Baptistkirke i Østervrå.  PixlBOX er mobil en knopskydning til PixArt og tilfører foto- og også generelt set kulturmiljøet – endnu flere regionale udfoldelsesmuligheder.

Kunsten har ofte trange kår i Danmarks yderområder. De geografiske afstande afskærer mange fra mødet med kunst og kultur og dermed fra inspirerende, tankevækkende og berigende oplevelser. Men også kunstens formsprog eller konventioner kan afholde mange fra at prøve kræfter med kunsten.
PixlBOX er Foreningen PixlArts i Østervrås nyeste innovative formidlingsgreb og et initiativ, der søger at demokratisere kunsten ved at gøre den tilgængelig for alle. 

PixlArt har ombygget en tidligere bogbus til en mobil udstillingsenhed, som rummer utallige muligheder for at gøre kunsten nærværende og vedkommende for et meget stort publikum.  Men PixlBOX’en er meget mere end blot en mobil udstillingshal. PixlBOX’en skal også i stor stil anvendes til undervisningslokale til workshops, og scenen på taget til både koncerter og foredrag. 

PixlBOX – Effektivt virkemiddel til øget demokratisering af kunsten
Det er efterhånden en gammelkendt problemstilling at store grupper af borger ikke føler, kultur vedrører eller inkluderer dem.
PixlArt vil gennem PixlBox’en forsøge at udfordre den opfattelse, for en essentiel del af det at gøre kunsten vedkommende handler også om at gøre kunsten tilgængelig!  Plejehjem, Asylcentre, børne- og ungeinstitutioner, botilbud m.m. rundt omkring i de nordjyske kommuner har vanskeligt ved at finansiere og arrangere udflugter til fx PixlArt. Derfor påhviler det kulturaktører som PixlArt at udvikle nye innovative platform, hvis formål er at agere som en forpost for inddragelse af nye brugergrupper.

PixlBox’en skal også komme rundt til de lokaliteter, hvor der allerede findes mange mennesker; det være sig på stranden, forlystelsparker og byfester, hvor PixlBox’ens fysiske tilstedeværelse vil vække nysgerrighed.

Mobile udstillingsenheder er et stærkt virkemiddel, når man ønsker at bringe kunsten ud til så mange som muligt. Det har PixlArt allerede testet af med opstillingen af mobile container til Kulturmødet på Mors og igennem vores FotoFESTival Nord, som blev gennemført som et testforløb sidste sommer.

Også selve formidlingsformen er nyskabende, idet den bryder radikalt med konventionerne og appellerer til et bredere publikum. PixlBOX kan parkere foran den lokale Brugs og invitere folk indenfor til en uformel udstilling, hvor billederne fremvises på en række elektroniske skærme. Men PixlBOX kan også overraske og involvere ved at projicere billeder op på husgavle og facader i byerne og dermed gøre byen og dens beboere til en del af den kunstneriske oplevelse.

PIXLBOX er det uventede og overraskende møde med kunsten, som gør kunsten tilgængelig og relevant for alle!

Besøg projektets hjemmeside
Følg PixlArt på Facebook