I KulturKANtens politiske styregruppe sidder (som hovedregel) kulturudvalgsformænd fra de 11 nordjyske kommuner og fra Region Nordjylland.
Region Nordjylland og Aalborg Kommune har hver to medlemmer af politisk styregruppe pga. størrelse.

Politiske styregruppe er KulturKANtens styrende og besluttende organ.

I politisk styregruppe sidder:

Mads Duedahl (V)
Formand for KulturKANtens politiske styregruppe
Sundheds- og kulturrådmand i Aalborg Kommune
md-byraad@aalborg.dk

Helle Bak Andreasen (V)
Næstformand for KulturKANtens politiske styregruppe
Formand, Kultur-, Fritid og Landdistriktsudvalget, Jammerbugt kommune
hba@jammerbugt.dk

Jørgen Hansen (A)
Region Nordjylland
Næstformand for KulturKANtens politiske styregruppe
Regionsrådsmedlem, Udvalg for Regional Udvikling
joergen.h@rn.dk

Tore Müller (A)
Morsø kommune
Formand for Børne- og Kulturudvalget
tore.muller@morsoe.dk

Nuuradiin S. Hussein (A)
Aalborg kommune
Næstformand, Sundheds- og Kulturudvalget
snh-byraad@aalborg.dk

Jane Grøn (A)
Mariagerfjord kommune
Formand, Kultur og Fritid
jagro@mariagerfjord.dk

Mette Hardam Frederikshavn

Mette Hardam (V)
Frederikshavn Kommune
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget
mhha@frederikshavn.dk

Asger Andersen (A)
Vesthimmerland kommune
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget
asga@vesthimmerland.dk

Folmer Hjorth Kristensen (A)
Læsø kommune
Formand, Teknik, Havne og Kulturudvalget
fhk@laesoe.dk

Gert Fisher (V)
Rebild kommune
Formand, Kultur- og Fritidsudvalget
bgefi@rebild.dk

Margit Chemnitz (V)
Brønderslev kommune
Formand, Kultur- og Fritidsudvalget
Margit.Chemnitz@99454545.dk

Preben Dahlgaard (A)
Thisted kommune
Næstformand, Erhverv-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
pbd@thisted.dk

Henrik Jørgensen (V)
Hjørring kommune
2. Viceborgmester i Hjørring Kommune
henrik.joergensen@hjoerring.dk

Per Bisgaard (V)
Region Nordjylland
Næstformand, Udvalg for Regional Udvikling
per.bisgaard@rn.dk