Aalborg Kommune er i fællesskab med KulturKANtens sekretariat tovholder for indsatsområdet Nordjyske fortællinger. Der er nedsat en projektgruppe, der har til opgave at konkretisere og implementere indsatsområdet.


Cathrine Gamst
KulturKANtens sekretariat
Tovholder
Kulturkoordinator
cathrine.gamst@aalborg.dk
9931 4174


Morten Koppelhus

Aalborg Kommune
Kulturchef
morten.koppelhus@aalborg.dk

I projektgruppen sidder:

Linda Hanghøj

Linda Hanghøj Haunstrup-Skov
Frederikshavn Kommune
Konsulent, Center for Kultur og Fritid
lhhs@frederikshavn.dk

Leif Ladefoged
Læsø Kommune
Kulturkonsulent, Administrationen
ll@laesoe.dk

Helle Mogensen
Morsø Kommune
Kulturkonsulent, Center for Kultur, Fritid og Turisme
helle.mogensen@morsoe.dk

Jennifer Strohmeyer

Jennifer Strohmeyer
Thisted Kommune
Kutlurkonsulent
jks@thisted.dk

Inge Lise Jæger Sørensen
Vesthimmerland Kommune
Kultur- og Udviklingskonsulent
ijs@vesthimmerland.dk

Anne Marie Heide Hviid

Anne Marie Heide Hviid
Region Nordjylland
Kulturkonsulent, Uddannelse, Kompetence og Kultur
amhh@rn.dk