Aalborg Kommune er i fællesskab med KulturKANtens sekretariat tovholder for indsatsområdet Nordjyske fortællinger. Der er nedsat en projektgruppe, der har til opgave at konkretisere og implementere indsatsområdet.

Jonas Lundquist

Jonas Lundquist

Tovholder

Aalborg Kommune
Kulturkonsulent
jonas.lundquist@aalborg.dk


Morten Koppelhus

Aalborg Kommune
Kulturchef
morten.koppelhus@aalborg.dk

I projektgruppen sidder:

Linda Hanghøj

Linda Hanghøj Haunstrup-Skov
Frederikshavn Kommune
Konsulent, Center for Kultur og Fritid
lhhs@frederikshavn.dk

Leif Ladefoged
Læsø Kommune
Kulturkonsulent, Administrationen
ll@laesoe.dk

Helle Mogensen
Morsø Kommune
Kulturkonsulent, Center for Kultur, Fritid og Turisme
helle.mogensen@morsoe.dk

Jennifer Strohmeyer

Jennifer Strohmeyer
Thisted Kommune
Kutlurkonsulent
jks@thisted.dk

Inge Lise Jæger Sørensen
Vesthimmerland Kommune
Kultur- og Udviklingskonsulent
ijs@vesthimmerland.dk

Anne Marie Heide Hviid

Anne Marie Heide Hviid
Region Nordjylland
Kulturkonsulent, Uddannelse, Kompetence og Kultur
amhh@rn.dk