Projektleder til KulturKANtens Land Art satsning

Et af fokusområderne i den nordjyske kulturaftale KulturKANten er Land Art. Visionen er at få Land Art sat på dagsordenen, og at udvikle det til at være en af regionens styrkepositioner.

Jammerbugt Kommune har sekretariatsfunktionen for dette, og søger i den forbindelse en sekretariatsperson/projektleder, som kan være omdrejningspunktet i både formuleringen af projektet og efterfølgende at føre det ud i livet.

Land Art projektet vil blive KulturKANtens fyrtårnssatsning, og vil løbe frem til og med 2016. Det har et budget på 2.200.000 kr. årligt. Projektet er for nuværende på idéstadiet og projektlederen skal derfor folde ideerne ud og realisere disse i et samspil med en nedsat styregruppe. I projektet satses på to strenge. Dels en satsning på at skabe et internationalt Land Art-miljø af høj kvalitet i Nordjylland, og dels en bredere satsning med inddragelse af borgere fra hele Nordjylland.

Ansøgningsfrist er 9. dec 2013