Formålet med indsatsområdet Nordjyske Fortællinger er at sætte fokus på det stedsspecifikke og det, der samler os som mennesker. Vi vil fremme kultur, der rykker os sammen i et regionalt fællesskab samtidig med at kulturen skal udfordre vores måde at møde hinanden og verden på og krydse grænser mellem kunstarter, kommuner, regioner, mennesker og kulturer.

 

Puljen har et sigte der skal krydse grænser på to måder;

 • tværgående samarbejder mellem institutioner, foreninger, kunstnere eller lokalmiljøer.
 • nye møder på tværs af den udstrakte nordjyske geografi.

KulturKANtens pulje under indsatsområdet Nordjyske Fortællinger skal bidrage med fortællinger der taler ind i det nordjyske fællesskab. Det kan ske med udgangspunkt i det lokale og stedsspecifikke eller særlige regionale præg og kvaliteter. Projekterne skal kunne skabe eller styrke ”den nordjyske fortælling”, hvad end det er den, vi fortæller hinanden og tager med ud i verden, eller om det er den der styrker os som individer. Vi vil se ”Nordjyske Fortællinger” der gennem kunsten og kulturen kan samle os som mennesker!

Vigtige datoer mv:

 • 28 august 2022: frist for tilmelding til pitch
 • 3 oktober 2022: Ansøgningsfrist
 • Medio december 2022: svar på ansøgning

Orienter dig grundigt i vejledning, som er din guide til puljen : Vejledning Puljen Nordjyske fortællinger 2022

Husk også at hente budgetblanketten til dit projekt her: Nordjyske_Fortaellinger_Budgetblanket-2022

NYT I ANSØGNINGEN: Mulighed for at PITCHE jeres projekt for projektgruppen

Inden I indsender ansøgningen, har I mulighed for at pitche jeres projektidé på et dialogmøde mellem den enkelte ansøger og puljens styregruppe. På den måde, har I mulighed for at få konkret feedback på den videre udvikling af jeres projekt og ansøgning. Dette skal også være med til at sikre, at projektet bidrager så meget som muligt til KulturKANtens målsætninger.

Det er ikke et krav, at ansøgere deltager i pitchsessionerne for at kunne ansøge, men et tilbud. Man kan altså stadig søge selv om man ikke ønsker at deltage i pitchsessionerne.

Pitchsessionen vil være ca. 25 minutter, hvor ansøger holder et kort oplæg efterfulgt af dialog med styregruppen.

Tilmelding

Det er nødvendigt, at I tilmelder jer på forhånd ved at indsende et kort resumé af projekt-idéen. Falder projektet tydeligt ved siden af puljens krav og formål, har administrationen mulighed for at afvise ansøgers deltagelse i en pitch. Ansøger kan dog stadig søge puljen.

Resuméet må max. fylde 1 side og det kan være alt fra tidlig opstarts idé til et mere-i-dybden beskrevet projekt.

I tilmeldingsmailen bedes I angive hvilken dag I ønsker at deltage i pitch.

Pitch finder sted:  5. september kl. 10.00-15.00 eller 6. september kl. 16-20.00
Sted: Huset i Hasserisgade, 9000 Aalborg
Deadline for tilmelding: 28. august
Send tilmeldingen til: kulturkanten@aalborg.dk

Pitch er kun et udvidet tilbud, husk at I altid er velkomne til at gå i dialog med sekretariatet om jeres projektidé.

Der er dog altid vejledning til dem der spørger

Har du spørgsmål eller brug for vejledning løbende i processen, er du altid velkommen til at:

 • Ringe til sekretariats koordinator Soffia Snorradottir på 2520 4174 eller
 • Komme forbi sekretariatets kontor i Danmarksgade, Aalborg, til en kop kaffe og uforpligtende snak eller
 • Skrive en mail eller
 • Kontakte din lokale kulturkonsulent eller
 • Tilmelde dig den tilbuddet om udvidet sparring til PITCH-sessions, hvor du har mulighed for at afprøve projektet på hele styregruppen

Hvem kan søge?

Puljens målgruppe er de nordjyske kulturinstitutioner og andre nordjyske kulturaktører i bred forstand.

Det er et krav, at ansøger har et CVR-nummer.

Puljens krav og kriterier

Kriterier

Der vil i vurderingen af ansøgninger til puljen blive lagt vægt på, at der arbejdes med følgende kriterier:

 • At skabe øget synlighed og sammenhæng mellem de kulturelle kvaliteter i kommunerne og regionen
 • At sætte kulturen og kunsten i scene på nye måder og gennem fortællinger, der tager udgangspunkt i den nordjyske kultur, natur og stedsspecifikke kvaliteter
 • At skabe forbindelser mellem de nordjyske fortællinger og det nordiske fællesskab

Ydermere ligges der vægt på, at projektet har en tydelig regional karakter – det kan for eksempel se ud på følgende måder:

 • Projektet har stærke og forpligtende partnerskaber der krydser kommunegrænser
 • Projektet har et stort potentiale for at tiltrække publikum og deltagere på tværs af regionen
 • Projektet har aktiviteter i flere kommuner.

Krav

Udover at projektet vurderes på kriterierne, så skal projektet opfylde følgende krav:

 • Projektet skal komme nordjyske borgere til gavn, være åbent for alle og have almennyttig karakter
 • Have et minimumsbudget på 100.000 kr.
 • Have egen- eller medfinansiering på min. 20 % af det samlede budget – frivilligt arbejde kan regnes med som medfinansiering men kan maksimalt udgøre 10 % af det samlede budget
 • Have en plan for kommunikation af projektet (se afsnit om ”Formidling” på side 5)
 • Indeholde en tids- og handlingsplan
 • Have budget- og finansieringsplan
 • Indeholde beskrivelse af projektdeltagernes faglige forudsætninger
 • Være afsluttet inden medio 2024
 • Bidrage til opfyldelse af KulturKANtens vision og indsatsområdets målsætninger
 • Afrapporteres efter KulturKANtens skabelon

 

Tag udgangspunkt i vejledningen og tøv ikke med at kontakte os! Vi glæder os til at se dit bud på en Nordjysk Fortælling!